Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Linna valimiskomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 08.augusti 2017.a korralduse nr 555 „Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni asukoha määramine“ ja Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni 8.augusti 2017.a otsuse nr 1 kohaselt Kohtla-Järve linna valimiskomisjon töötab alates 16.08.2017. a kuni 13.09.2017. a  iga tööpäev kell 10.00-12.00 ja 13.00-15.00. Alates 14.09.2017. a kuni valitud volikogu liikmete registreerimiseni iga teisipäev kella 10:00-12:00 ja 13:00-15:00 (väljaarvatud seaduses sätestatud kuupäevadel) aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumis 213. E-posti aadress: anna.generalova@kjlv.ee, tel 3378 535.


Kandidaatide registreerimiseks esitamise viimasel päeval (5.09) Kohtla-Järve linna valimiskomisjon töötab kella 18.00-ni.

Vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. aprilli 2015. a otsusele nr 101 „Linna valimiskomisjoni moodustamine” on Kohtla-Järve linnas moodustatud linna valimiskomisjon järgmises koosseisus:

Ametikohajärgselt on Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni esimees linnasekretär Anna Generalova.
Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni liikmed: Marge Mägi-Puss, Elna  Schmidt, Kersti Juuse, Erika Lindsalu.

Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni 8.augusti 2017.a otsuse nr 1 kohaselt määrati valimiskomisjoni aseesimeheks Marge Mägi-Puss.