Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Valimisjaoskonnad

Vastavalt Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. juuni 2017. a määrusele nr 24  (https://www.riigiteataja.ee/akt/401072017011) „Valimisjaoskondade moodustamine”  Kohtla-Järve linna valimisringkonna territooriumil moodustatakse 9 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4010/7201/7011/Lisa.pdf

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Keskallee 31, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Keskallee 19, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Pärna tn 49, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 - Mardi tn 6, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5 - Puru tee 38, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond;
 6) valimisjaoskond nr 6 - Altserva tn 6, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond;
 7) valimisjaoskond nr 7 - Lehe tn 10a, Kukruse linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond;
 8) valimisjaoskond nr 8 - Humala tn 1, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond;
 9) valimisjaoskond nr 9 - Vikerkaare tn 2, Oru linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond.

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 2.

Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskond nr 2.
 
Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Kohtla-Järve linna täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2.