Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

Lugupeetud Linnaelanik, tee oma valik! Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017.a, hääletamise aeg on 9.00-20.00. Eelhääletamine toimub 9. oktoobrist 2017.a - 11. oktoobrini 2017.a, hääletamise aeg on 12.00-20.00. Elektrooniline hääletamine algab 5.oktoobril 2017.a kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 11. oktoobril 2017.a kell 18.00.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisega seotud õigusaktid ja juhendid on kättesaadavad elektroonilise Riigi Teataja veebilehel www.riigiteataja.ee ja Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel www.vvk.ee.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 14. juuni 2017.a otsusega nr 219 “Valimisringkonna moodustamine ja volikogu liikmete arvu määramine” Kohtla-Järve Linnavolikogu otsustas moodustada linnavolikogu valimiseks Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil üks valimisringkond ning määrata uue volikogu liikmete arvuks 25.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 08.augusti 2017.a korralduse nr 555 „Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni asukoha määramine“ ja Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni 8.augusti 2017.a otsuse nr 1 kohaselt Kohtla-Järve linna valimiskomisjon töötab alates 16.08.2017. a kuni 13.09.2017. a  iga tööpäev kell 10.00-12.00 ja 13.00-15.00. Alates 14.09.2017. a kuni valitud volikogu liikmete registreerimiseni iga teisipäev kella 10:00-12:00 ja 13:00-15:00 (väljaarvatud seaduses sätestatud kuupäevadel) aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumis 213.