Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Tegevused

07.09.2018Ümarlaud “Ajaloolised hooned ja nende väärtus”
8. augustil toimus Kohtla-Järve linnas seminar, mis oli korraldatud Kultuuriministeeriumi ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt.

Seminar oli mõeldud riigiametnikele, kes tulid Ida-Virumaale töövisiitidega.

Seminari käigus arutati erinevaid teemasid ja probleeme, mille lahendused mõjuksid positiivselt Kohtla-Järve linna arengule.

Ümarlaud teemal “Ajaloolised hooned ja nende väärtus” oli korraldatud rahvusvahelise projekti “Baltic Smart City Areas for the 21st century”\AREA21 raames. Ümarlaua tööst võtsid osa rahandus-, sotsiaal- ja siseministeeriumi esindajad, linna volikogu liige, kes esindab mitut korteriühistut ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse töötajad. Osalejatele pakuti tutvumiseks presentatsiooni, mis oli koostatud linnaarhitekti Rita Burenkova poolt. Presentatsiooni sisuks oli kohaliku omavalitsuse tegevuse ülevaade, mis on suunatud ajalooliste hoonete (ehitatud 40-50ndatel aastatel ja paiknevad meie linna miljööväärtuslikel aladel) säilitamisele. Ümarlaua taga määratleti peamised põhjused, miks ülalmainitud hoonete omanikud ei ole valmis investeerima oma kinnisvarasse. Pandi paika ka suunad, mille abil oleks võimalik muuta tekkinud olukorda paremuse suunas.

Nendest oli nimetatud: selge ja järjestikune linna planeerimine; töövahendite välja töötamine, mis võimaldaksid finantseerida ajaloolise tähtsusega kinnisvara renoveerimist; omanike stimuleerimine nende halduses oleva kinnisvara energiatõhususe parendamisega elukeskkonna mugavamaks muutmisel, mis toob endaga kaasa nende omandis oleva kinnisvara väärtuse tõstmise.

Ümarlaua istungil välja töötatud põhilised järeldused olid esitatud kõikidele seminari osalejatele.

Eriti terava diskussiooni tekitas mõnede finantseerimisprogrammide tingimuste ülevaatamise küsimus selles osas, et ajaloolist väärtust omavate või miljööväärtusllikel aladel olevate ehitiste omanikud saaksid taodelda hüvitisi elamute restaureerimiseks.

+ Foto 1, Foto 2

07.11.2017Möödunud nädalal käisid Kohtla-Järvel Valgevene parlamendi saadikud Tatjana Saiganova ja Viktor Miroš. Eestisse saabusid nad Riigikogu töögrupi „Eesti – Valgevene“ kutsel. Kohtla-Järvel toimus külaliste kohtumine linnavolikogu esimehe Riina Ivanovaga, linnapea Ljudmila Jantšenkoga ja teiste omavalitsuse juhtidega. Kohtumisel osales Riigikogu liige Valeri Korb.

Külalised Valgevenest tundsid huvi meie omavalitsuse töö praktilise külje vastu – struktuuri, hariduse, kultuuri ja sporditöö vastu, samuti huvitas neid linna korteriühistute töö. Eriti üksikasjalikult tutvusid nad sellega, kuidas töötab e-riigi süsteem linna tasemel.

Samal päeval külastasid valgevene saadikud VKG kontserni, firmat Järve Biopuhastus ning käisid Pühtitsa kloostris.

Foto 1, Foto 2

23.10.2017Kohtla-Järve linn alustab tööd rahvusvahelises projektis AREA 21

Oktoobri alguses alustas rahvusvaheline projekt «Baltic Smart City Areas for the 21st century» lühinimetusega AREA 21. Projekti kiitis heaks Euroopa Komisjon ja sai rahalist toetust Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programmi 2014-2020 prioriteedi 2.3 Energiaefektiivsus raames. Projekti juhtpartner on Hamburgi HafenCity Ülikool, linnaplaneerimise ja regionaalse arengu instituut. Kokku osaleb projektis 10 partnerit erinevatest organisatsioonidest ja omavalitsustest Saksamaalt, Soomest, Rootsist, Venemaalt, Poolast ja Eestist. Eestist osaleb kaks partnerit: Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Tartu Regiooni Energiaagentuur.

Projekti põhieesmärgid on energiaefektiivsuse tõstmine Läänemere piirkonna linnades ja regioonides; olemasolevate poliitiliste otsuste ja vahendite täiustamine, mis on vajalikud energiaplaneerimiseks ja nende realiseerimiseks piirkonna tasandil; uute energiaplaneerimise vormide väljatöötamine ja testimine, kaasates protsessi kohalikke ja piirkondlikke võime, energiaettevõtteid, kinnisvara omanikke ja munitsipaalomandite kasutajaid.

Projekti kogueelarve on 2,55 miljonit eurot, Kohtla-Järve linna eelarve projektis on 250 tuhat eurot, millest 85% finantseerib Läänemere piirkonna programm.

Praeguseks on allkirjastatud kõik vajalikud dokumendid ja moodustatud projekti töörühm. Novembris toimub Saksamaal Hamburgis esimene projektipartnerite kohtumine, kus vaadatakse läbi strateegilised küsimused, tööde tegemise ajakava ning küsimused partnerite koostöö kohta ülesannete täitmisel.


15.05.201711. mail toimus Kohtla-Järve Kultuurikeskuses järjekordne Venemaa Riikliku Ermitaaži kunstiteadlase Mikhail Meshalkini loeng teemal "Elutegevus Talvepalees ja vene õukonnas Aleksandri I valitsemisajal".

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

12.05.2017Kohtla-Järve linna külastas Gruusia suursaadik Eestis Tea Akhvlediani. Visiidi alguses kohtus suursaadik Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko, linnavolikogu esimehe Riina Ivanova, Riigikogu liikme Valeri Korbiga. Linnapea tutvustas külalisele Kohtla-Järve ajalugu ning tänapäeva, rääkis linna majandusest, haridussüsteemist, kultuuriasutustest, linnavalitsuse töökorraldusest, hiljuti realiseeritud ning alles algusjärgus olevatest projektidest. Lisaks külastas Gruusia suursaadik Kohtla-Järve Kultuurikeskust, kus arutleti kultuurialase koostöö võimaluste üle.

Foto 1, Foto 2, Foto 3

31.03.201728. märtsil 2017 allkirjastati Põlevkivimuuseumi Valges Saalis Kohtla-Järve Linnavalitsuse ning föderaalse riigieelarvelise kultuuriasutuse „Riiklik memoriaalne ajaloolis-kirjanduslik ja  loodusmaastikuline Mihhailovskoje A.S. Puškini muuseum-looduskaitseala“ (Puškini looduskaitseala) vaheline koostööleping.

Loe lähemalt...

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7

17.03.2017Märtsi alguses külastasid Kohtla-Järvet jäätmekäitlusvaldkonna ettevõtete juhid ning spetsialistid Peterburist ja Leningradi oblastist. Visiidi raames tutvuti jäätmekäitlusega tegelevate ettevõtetega  Iru elektrijaama jäätmepõletusjaam, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ja Uikala prügila ning kohtuti Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra ning keskkonnakomisjoni liikme Valeri Korbiga, kes tutvustasid külalistele Riigikogu keskkonnakomisjoni tööd ning Eesti keskkonnapoliitika põhimõtteid. Lisaks toimus kohtumine Kohtla-Järve linnajuhtide ning ettevõtte Ekovir esindajaga, mille käigus arutati jäätmekäitlusega seotud küsimusi.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8


06.03.2017
28. veebruaril külastas Peterburi teatri "Subbota" direktor Andrei Lobanov Kohtla-Järve linna ning kohtus linnajuhtide ning kultuurikeskuse esindajaga, et arutada võimalikke koostööplaane. Kohtumise käigus saavutati esialgne kokkulepe teatri „Subbota“ külalisetenduse korraldamiseks Kohtla-Järve linnas ning arutleti võimaluste üle organiseerida koreograafia ning näitlemise meisterklasse Kohtla-Järve loomingukollektiividele.

Foto 1, Foto 2

10.02.2017Laupäeval, 4. veebruaril 2017 toimus Kohtla-Järve Kultuurikeskuses Veliki Novgorodi tantsukollektiivi Junost ning Kohtla-Järve tantsukollektiivi Rütm ühiskontsert. Kontsertsaal oli rahvast täis ning kuulajad võtsid soojalt vastu nii külalised kui ka kohalikud tantsijad, kes näitasid laval oma meisterlikkust.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7


09.02.20172017. aasta veebruari alguses külastas Kohtla-Järve delegatsioon partnerlinna Veliki Novgorodi. Visiidist võttis osa ka Riigikogu liige Valeri Korb. Kohtla-Järve esindajad külastasid Veliki Novgorodi spordikeskust, mis hõlmab endas jäähalli, basseini ja mängusaale. Lisaks sellele tutvustati külalistele ka teist objekti, linna uhkust – ehitusjärgus kooli 1200 õpilasele uues mikrorajoonis, mis avab oma uksed 2017. aasta septembris. Visiidi vältel toimus Veliki Novgorodi linnapea Yuri Bobryshevi vastuvõtt, mille käigus arutati ellu viidud ühisprojektide üle ning kavandati plaane lähiajaks. Kohtumisest võtsid osa linnapea asetäitjad ning administratsiooni töötajad. Lisaks ametlikule programmile oli Kohtla-Järve esindajatele organiseeritud Novgorodi kremli ning Granovitaja Palata külastus.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

24.01.2017Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi Valges Saalis toimus 18. jaanuaril 2017. a Venemaa Riikliku Ermitaaži kunstiteadlase Mikhail Meshalkini loeng teemal «Katariina II hiilgeaeg». Vene impeeriumi XVIII sajandi kultuurielu kirjeldav loeng meelitas kohale saalitäie rahvast.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

12.12.20168. detsembril 2016 külastas Kohtla-Järve linna esindajate väikesearvuline delegatsioon Slantsõ rajooni, kellega on Kohtla-Järvel partnerlus- ja sõprussuhted kestnud juba 17 aastat. Linnavolikogu esimees Riina Ivanova ning linnavalitsuse välissuhete nõunik Jelena Dulneva kutsuti Slatsõ rajooni administratsiooni, et arutada koostööplaane, mida oleks võimalik arendada Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi eelseisval perioodil. Nõupidamisel osalesid administratsiooni, munitsipaalasutuste ja erasektori asutuste töötajad. Osapooled olid ette valmistanud ettekanded projektiideedest, mille üle arutleti kohtumise käigus põhjalikult. Lisaks sellele vaadati läbi programmi tingimused, osalemisvõimalused ning üksikasjad, mis on vajalikud taotluse koostamiseks. Lisaks sellele tutvustati kohtlajärvelastele Slantsõ territooriumil tegutsevat raamatukogu, mis on avatud nii täiskasvanutele kui ka igas vanuses lastele.

+ Foto 1, Foto 2

01.12.2016Kohtla-Järve kunstigaleriis Valge Saal avati 29. novembril 2016 Venemaa ühe kuulsaima kunstniku Boris Nepomnyashchy personaalnäitus. Näituse avamisel oli kohal ka kunstnik isiklikult. Väljapaneku aluseks, kuhu kuulub üle 50 teose, on illustratsioonid F. M. Dostojevski loomingule. Täiusliku kunstitehnika valdamine ning peen arusaamine kuulsa kirjaniku kirjanduslikust mõttest aitasid Boris Nepomnyashchyl luua erakordselt säravaid ja koloriitseid karaktereid. Ei ole üllatav, et tema loomingut hinnatakse ning eksponeeritakse maailma kõige kuulsamates muuseumites ning eragaleriides.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

28.11.201621.-24. novembrini 2016 külastasid Kohtla-Järve Noortekeskuse töötajad Veliki Novgorodi ning Tihvini linna Venemaal. Visiidi käigus kohtusid nad administratsioonide esindajatega, külastasid noorsooasutusi, tutvusid nende tööga ning vahetasid kogemusi.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

18.11.2016

11. novembril 2016 külastasid Vene Föderatsiooni Narva Peakonsulaadi peakonsul Dmitry Kazennov ja konsul Andrei Surgajev Kohtla-Järve linna. Visiidi käigus kohtusid nad linnapea Ljudmila Jantšenko, linnavolikogu esimehe Riina Ivanova ning Riigikogu liikme Valeri Korbiga.

14.11.2016

10. novembril 2016 toimus TTÜ Virumaa Kolledžis ettevõtluskursuse lõputseremoonia. Kursuse jooksul töötasid osalejad koos ekspertidega välja äriplaanid, mis esitati žüriile. Žürii selgitas välja parima äriidee ning kursuse läbinutele väljastati sertifikaadid. Kursuse eesmärgiks oli ergutada ettevõtlikkust ning julgustada inimesi tegelema ettevõtlusega. Kursuse organiseerijateks olid Rootsi Suursaatkond, TTÜ Virumaa Kolledž, Connect Latvia, Stockholmi Kõrgem Majanduskool Riias, Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja Rootsi Instituut.

28. 10.2016

Valgevene Vabariigi Minski oblasti Soligorski rajooni kultuurikollektiivid «Вдохновение» ja «Зарянка» külastasid 21.-24. oktoobril 2016 Kohtla-Järve linna ning osalesid Ida-Virumaa Valgevene Kultuuriseltsi BEZ korraldatud III Valgevene laulude festivalil "Kodukandi laulud", mis leidis aset Kohtla-Järve Kultuurikeskuses 23. oktoobril 2016. a.

24.10.201620.-21. oktoobril 2016 toimus Kohtla-Järvel rahvusvaheline üritus Business Hanse päevad, mille korraldajaks oli Business Hanse liit koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsuse ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esindusega. Üritusel osalesid ettevõtete ning omavalitsuste esindajad Eestist, Venemaalt ja Saksamaalt. Business Hanse päevade eesmärgiks oli tutvustada Eesti ning meie regiooni majanduslikku olukorda ning potentsiaali, anda võimalus kohtuda erinevate välismaiste ettevõtete ning Hansa Liidu linnade esindajatega ning leida uusi koostööpartnereid. Osalejad, kelle seas oli ettevõtete ning kohalike omavalitsuste esindajad, külastasid Ida-Virumaa ettevõtteid ja asutusi.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3


21.10.2016

19. oktoobril 2016 külastas Kohtla-Järve linna Venemaal Pihkva oblastis asuva Mihhailovskoje A.S.Puškini nimelise Vene Riikliku Muuseum-looduskaitseala väikesearvuline delegatsioon eesotsas direktor Georgi Vassiljevitšiga. Visiidi käigus kohtusid külalised Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindajatega, et arutada võimalikke koostöövõimalusi, ning tutvusid linna vaatamisväärtustega.

07.10.2016


30. septembril kuni 03. oktoobril 2016 osalesid sõpruslinna Norderstedt (Saksamaa) kutsel Kohtla-Järve linnasekretär Vadim Vilde ning hariduse peaspetsialist Olga Golovatšjova Prantsusmaa linna Maromme ning Norderstedti omavahelise koostöö 50. aastapäevale pühendatud pidustustel.

26.09.2016

Seoses Põhjamaade kultuurinädalaga külastas Rootsi suursaadik Eestis Anders Ljunggren 21. septembril 2016 Ida-Virumaad. Visiidi käigus kohtus ta Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindajatega, et rääkida sidemetest Rootsiga ja võimalikest koostöövaldkondadest. Lisaks sellele tutvus suursaadik Kohtla-Järve Linnavalitsuse fuajees üles seatud Rootsi perepoliitikat tutvustav näitusega ”Elupusle” ja külastas Kohtla-Järve Kultuurikeskust.

12.09.2016

Kohtla-Järve linna delegatsioon, kuhu kuulusid Kohtla-Järve Kultuurikeskuse töötajad ning linnaorkestri dirigent, osales 09.-10. septembril 2016 Tihvini linnas toimunud XVII puhkpilli- ning džässmuusika avatud festivalil „September Tihvinis“, mille raames toimus ka ümarlaud teemal „Koostöö potentsiaal ning probleemid: kultuur ja turism“.

12.09.2016

07.-08. septembrini 2016 osales välissuhete nõunik Jelena Dulneva Peterburis toimunud Eesti-Vene Piiriülese Koostöö Programmi 2014-2020 Ühise Tehnilise Sekretariaadi korraldatud Partnerotsingu Foorumil.

30.08. 2016

Slantsõ rajooni administratsiooni kutsel külastas Kohtla-Järve linna delegatsioon, eesotsas linnavolikogu esimehe Riina Ivanovaga Slantsõ linna, kus 30. juulil 2016 toimusid Leningradi oblasti 89. aastapäevale pühendatud suurejoonelised pidustused. Visiidil osales ka Riigikogu liige Valeri Korb.

2016. aasta on Venemaal kuulutatud vene kino aastaks ning Leningradi oblastis pere aastaks, mistõttu oli pidustuste põhiteemadeks kino ning perekond.

Pidustused algasid rahvakunsti ning käsitöö näituse „Meistrite linn“ avamise ning põllumajandusnäituse ja -laadaga.

Seejärel algas karnevali rongkäik, kus iga rajooni ning Leningradi oblasti administratsiooni esindajad liikusid kolonnis ning esitasid kostüümeeritult stseene kuulsatest vene filmidest.

Leningradi oblastit olid järjekordse sünnipäeva puhul tulnud Slantsõ linna õnnitlema paljud külalised mitmetest riikidest ning erinevatest Venemaa regioonidest.

Pidustuste kulminatsiooniks oli suur galakontsert Kaevuri staadionil, kus esinesid Vene estraaditähed ning mis lõppes ilutulestikuga.

Lisaks suurejoonelistel pidustustel osalemisele oli Slantsõ rajooni juhtidel ning Kohtla-Järve linna esindajatel võimalus arutada partnerlinnade suhete arenguperspektiive ning keskenduda projektidega seotud teemadele, mida soovitakse ühiselt arendada, et osaleda Eesti-Vene piiriülesese koostöö programmis.

Lisaks sellele oli Kohtla-Järve linna delegatsioonile organiseeritud ekskursioon Sankt-Peterburgi ning visiit Luga sadamasse.

29.08.2016
25. augustil 2016. aastal toimus Herfordi linnas Saksamaal iga-aastane Business Hanse üldkoosolek, millest võtsid osa rahvusvahelise liidu liikmed kogu Euroopast, sealhulgas Kohtla-Järve linna esindaja. Üldkoosolekul arutati liidu tegevuste, teostatavate projektide ja liidu arenguperspektiivide üle. Lisaks sellele valiti uus juhatuse koosseis. Uueks esimeheks valiti Paderborni Tööstus- ja Kaubanduskoja endine juht Thomas Herold. Juhatuse liikmeks valiti ka Kohtla-Järve Linnavalitsuse välissuhete nõunik Jelena Dulneva.

22.08.2016

Autorinukkude meister Svetlana Vetrova ja kunstnik Aleksandr Dikušenko osalesid 19.-21. augustil 2016. aastal Lätis Preili linnas toimunud rahvusvahelisel näitusel. Meie kunstnike tööd leidsid väärilise koha antud näitusel.

06.06.20162.-5. juunil toimusid pidulikud üritused seoses linna 70. aastapäeva tähistamisega. Kohtlajärvelasi saabusid juubeli puhul õnnitlema üle 50 väliskülalise partnerlinnadest ning –organisatsioonidest Rootsist, Venemaalt, Saksamaalt, Leedust ja Valgevenest ning Moldovast.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8

06.06.2016

4. juunil 2016 külastasid Kohtla-Järve linna Erakorraline ja Täievoliline Vene Föderatsiooni Suursaadik Eesti Vabariigis Aleksandr Petrov abikaasaga, Vene Föderatsiooni Narva Peakonsulaadi peakonsul Dmitry Kazennov abikaasaga ja konsul Andrei Surgajev, et tutvuda linnaga ning õnnitleda kohtlajärvelasi linna 70. juubeli puhul. Külalised kohtusid linnapea Jevgeni Solovjovi, volikogu esimehe Riina Ivanova ning Riigikogu liikme Valeri Korbiga.

30.05.2016

Kohtla-Järve linna esindajad osalesid Pihkva administratsiooni kutsel 25. - 27. maini 2016. a Venemaal Pihkva linnas toimunud rahvusvahelisel näitusel PskovEXPO.

03.05.2016

30.-31. mail 2016 külastas Kohtla-Järve linna suurearvuline delegatsioon Preili linnast Lätist, kuhu kuulusid õpilased ning õpetajad kultuurhariduslikust kunstikoolist ning administratsiooni kultuuriosakonna esindaja. Külalised kohtusid Ahtme Kunstikooli õpilaste ning töötajatega, kes tutvustasid külalistele oma kooli ning huvitavaid kohti linnas ning regioonis.

15.04.2016

15. aprillil 2016 külastasid Vene Föderatsiooni Narva Peakonsulaadi peakonsul Dmitry Kazennov ja konsul Andrei Surgajev Kohtla-Järve linna. Visiidi käigus kohtusid nad linnapea Jevgeni Solovjovi, linnavolikogu esimehe Riina Ivanova ning Riigikogu liikme Valeri Korbiga. Samuti külastati Kohtla-Järve Kultuurikeskust.

21.03.2016

13.- 16. märtsil 2016. a toimus Kohtla-Järve linna haridustöötajate delegatsiooni visiit Leedus asuvasse sõpruslinna Kedainiai, et tutvuda sealsete haridusasutuste tegemiste ning saavutustega.

15.03.20161.märtsil 2016. aastal toimus Kohtla-Järve Kultuurikeskuses seminar „Kultuuripärand: säilitamine, rekonstrueerimine, tõlgendamine“. Seminari avas Ülevenemaalise A.S. Puškini muuseumi direktor ning Venemaa teeneline kunstitegelane Sergei Nekrasov oma etteastega teemal „Kirjanduse aasta Venemaal 2015“, millele järgnes näituse “A.S. Puškini muinasjutud“ avamine Kohtla-Järve Kultuurikeskuse fuajees. Seminar jätkus kulturoloogiakandidaadi Ljudmila Mihhailova ettekandega teemal „Traditsioonilisest lütseumi haridusest ning silmapaistvatest lõpetajatest“. Seminarist oli tulnud osa saama üle 80 inimese nende hulgas ka Vene Föderatsiooni Peakonsulaadi konsul Narvas Andrei Surgajev. Üritus oli pühendatud Kohtla-Järve linna 70. aastapäevale ning sai teoks tänu Kohtla-Järve Linnavalitsuse ning Ülevenemaalise A.S. Puškini muuseumi headele suhetele ja tihedale koostööle.

Lisaks eduka seminari läbiviimisele ning näituse avamisele kohtusid Sergei Nekrasov ning Ljudmila Mihhailova Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjovi, Volikogu esimehe Riina Ivanova, Riigikogu liikme Valeri Korbi ning teiste linnavalitsuse esindajatega, et arutada edasisi koostöövõimalusi.

01.03.2016Eelmisel nädalal külastasid Kohtla-Järve linna Veliki Novgorodi Administratsiooni ning Novgorodi Riikliku Ühendatud Muuseum-kaitseala esindajad. Visiidi raames toimus 23. veebruaril Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi Valges Saalis näituse „Vaikne jutlus. Novgorodi ikoon XIII-XVI sajandil“ avamine, mis sai teoks tänu Veliki Novgorodi Administratsiooni ning Kohtla-Järve linna edukale koostööle. Novgorodi Riikliku Ühendatud Muuseum-kaitseala peadirektori nõuniku Isak Freydmani sõnul on näitusele valitud 12 parimat ning kuulsamat ikooni koopiat Novgorodi muuseumist. Näituse avamisele tuli kohale palju inimesi ning näituse organiseerijaid tervitasid soojalt ning õnnitlesid Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov, Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees Riina Ivanova, Riigikogu liige Valeri Korb ning Vene Föderatsiooni Peakonsulaadi konsul Narvas Andrei Surgajev. Sõna võtsid ka Veliki Novgorodi esindajad Novgorodi Riikliku Ühendatud Muuseum-kaitseala peadirektori nõunik Isak Freydman ning Veliki Novgorodi Administratsiooni kultuuri ja noortepoliitika komitee esimees Nina Markova. Näitus on avatud Põlevkivimuuseumi Valges Saalis 12. märtsini.

Lisaks näituse avamisele kohtusid Veliki Novgorodi esindajad Kohtla-Järve linnapea ning teiste linnavalitsuse esindajatega, külastasid Põlevkivimuuseumit, Kohtla-Järve Kultuurikeskust ning tutvusid Kohtla-Järve Noortekeskuse tööga.

01.03.2016

26. veebruaril külastas Kohtla-Järve Linnavalitsust Slantsõ Munitsipaalrajooni Administratsiooni delegatsioon eesotsas administratsiooni juhi Igor Fedoroviga. Visiidi käigus kohtuti Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjovi, Kohtla-Järve Linnavolikogu esimehe Riina Ivanova ning teiste linnavalitsuse esindajatega. Kohtumisel viibis ka Riigikogu liige Valeri Korb. Visiidi eesmärgiks oli arutada uusi koostöövõimalusi ning ideid ühiste projektide elluviimiseks Eesti-Vene programmi 2014-2020 raames, mille eesmärgiks on piiriäärsete regioonide arengu toetamine ja konkurentsivõime tugevdamine. Lisaks sellele külastasid Slantsõ Munitsipaalrajooni Administratsiooni esindajad ettevõttet OÜ Järve Biopuhastus.

18.12.2015

10.-11. detsembril külastasid Kohtla-Järve linna Venemaa Riikliku Ermitaaži kunstiteadlane Mikhail Meshalkin ning Vene Föderatsiooni Narva Peakonsulaadi konsul Andrei Surgajev. 10. detsembril pidas Mikhail Meshalkin Põlevkivimuuseumi Valges Saalis loengu teemal ”…Stolet'e bezumno i mudro”. Russkaja kul'tura XVIII veka. Potrjasenija i reformy. Jepoha Petra Velikogo“ ning järgmisel päeval kohtusid külalised Kohtla-Järve linnapeaga ja  tutvusid kohalike vaatamisväärsustega.

15.12.2015Kohtla-Järve linnasekretär ning linnaarhitekt osalesid  19.-20. novembril Pihkvas toimunud Venemaa piiriäärsete alade foorumil („Forum prigranichnyh regionov Rossii“). Foorumil räägiti kogemustest ning võimalustest, kuidas edendada piiriäärsete alade sotsiaal-majanduslikku arengut läbi kodanikuühiskonna arendamise, erinevate tasandite ametivõimude vahelise koostöö ning ühisprojektide ärivaldkonnas. Foorumi raames oli osalejatel võimalus tutvuda ka kohalike ettevõtetega.

23.11.201511. novembril 2015. aastal külastasid Kohtla-Järve Linnavalitsust Sankt-Peterburi Riikliku Roerich ́i Perekonna Muuseum-Instituudi direktor Aleksei Bondarenko ning asedirektor Aleksei Melnikov. Omavalitsuse esindajatega toimunud kohtumisel arutati linna ning muuseumi omavahelise koostöö arendamisega seotud konkreetsete tegevuste üle ning missuguseid ühiseid plaane oleks võimalik ellu viia aastal 2016.

Visiidi käigus tutvusid külastajad ka hiljuti taasavatud renoveeritud Kohtla-Järve Kultuurikeskusega ning heakorrastatud pargiga. Lisaks sellele osalesid muuseumi juhid Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi Valges Saalis toimunud Kohtla-Järve Kunstnike Ühenduse näituse avamisel, õnnitlesid kunstnikke näituse avamise puhul ning koos Riigikogu liikme Valeri Korbi ning Kohtla-Järve loomeinimestega arutleti ideede üle, mida oleks võimalik lähitulevikus ühiselt ellu viia.

19.11.2015


26.-27. oktoobril 2015. aastal toimusid Tihvini linnas Rahvusvahelised Majandusliku Hansa Liidu Ettevõtluspäevad .Kahe päeva jooksul tutvusid omavalitsuste ja ettevõtete esindajad, ärimehed Hansa Liidu linnadest Herfordist ja Münsterist (Saksamaa), Kohtla-Järvelt (Eesti), Veliki Novgorodist ja Kingisepast (Venemaa) Tihvini linna investeerimis- ja tootmispotentsiaaliga. Kokku osales Rahvusvahelistel Majandusliku Hansa Liidu Ettevõtluspäevadel 60 inimest.

Osalejad külastasid õmblusvabrikut „Comazo“, mis toodab laialt tuntud Saksa kaubamärgi all trikotaaži, termopesu ja tulekindlat pesu. Tutvuti Tihvinis asuva Türgi kontserni ettevõtte „Yildirim“ ferrosulami tehasega, kelle toodang – kõrge süsinikusisaldusega ferrokroom - moodustab maailmaturul 1,5%. Külastati Tihvini vagunitehast, mis on suurim selle valdkonna ettevõtte Euroopas ning mis toodab innovaatilisi kaubavaguneid. Prooviti unikaalseid naturaalseid limonaade Tihvini limonaaditehases „Water Lagidze”. Külalistele anti võimalus osaleda töörühmades, mis jagunesid tegevusalade järgi kolmeks: “Prügi ja heakorrastus”, “Metallitöötlus ja ehitus”, “Keemia- ja toiduainetetööstus” ning samuti oli võimalus külastada antud tegevusalade ettevõtteid Tihvini linnas. Samuti osaleti rahvusvahelisel majanduskonverentsil, mis leidis aset uue põlvkonna raamatukogus – Teffi sotsiaalkultuurikeskuses.

Väga meeldiva mulje jättis külastajatele Rimski-Korsakovi nimeline kultuuripalee, kus külalised said nautida nende jaoks organiseeritud väikest kontsert.

18.11.2015Kohtla-Järve linna välissuhete spetsialist osales 25.-31. oktoobrini projekti Youth for Global Responsibility raames Taanis Slettestrand linnas toimunud kontaktide loomise üritusel „Global Responsibility Education - Contact Making Event“.

Üha globaliseeruvas maailmas, kus piirkondliku tasandi probleemid kipuvad mõjutama meid kõiki, on tähtis levitada teadmisi globaalse vastutuse ning säästva arengu kontseptsioonidest mittefomaalse hariduse raames. Globaalne kodakondsus ja vastutus on tänapäeval aktuaalsed teemad, mida käsitletakse ka rahvusvahelistes strateegiates nagu Euroopa 2020, Rio +20 ning Millennium Development Goals. Kontaktide loomise ürituse eesmärgiks oli edendada mitteformaalse hariduse programme, et suurendada noorte teadlikkust eelnimetatud teemadest ning võimaldada noortevaldkonnas aktiivsetel organisatsioonidel leida partnereid rahvusvahelise koostöö ja projektide arendamiseks.

Loe lähemalt...

04.11.201514. oktoobril 2015. aastal tähistati Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi Valges Saalis „Vene Muuseumi Virtuaalse filiaali“ tegutsemise 10. aastapäeva. Selle tähtsa sündmuse puhul korraldati videokonverents Vene Riikliku Muuseumi kolleegidega, et õnnitleda üksteist pikaaegse, tulemusrikka ja toimiva koostöö puhul. Videokonverentsist võtsid osa Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov ning Vene Riikliku Muuseumi direktor Vladimir Gusev, kes allkirjastasid 10 aastat tagasi koostöölepingu, samuti Kohtla-Järve linna ning kultuuriasutuste esindajad, Vene Föderatsiooni Narva Peakonsulaadi konsul Andrei Surgajev, Riigikogu liige Valeri Korb, Vene Riikliku Muuseumi esindajad ning Sankt-Peterburi Ärikontaktide Keskuse „BIZKON“ direktor Alexey Varshavsky.

15. oktoobril 2005. aastal allkirjastasid Vene Riikliku Muuseumi direktor Vladimir Gusev ning Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov koostöölepingu, millega loodi Informatsioonilis-Hariduslik Keskus „Vene Muuseum:virtuaalne filiaal“. Keskuse eesmärgiks on avardada võimalusi tutvumaks Vene Muuseumi kollektsioonidega. Huvilistele korraldatakse virtuaalseid ekskursioone Vene Muuseumi saalides ja lossides, loenguid ja konverentse kunsti, kultuuri ja ajaloo teemadel kooliõpilastele, üliõpilastele, õpetajatele, linna organisatsioonidele ja külalistele ning väliskülalistele.

15.09.20151.-2. septembril 2015. aastal külastasid Saksa ettevõtte HTT Energy esindajad Thorsten Stahlberg ning Hartmut Schumacher rahvusvahelise liidu „Business Hanse“ liikmete koostöö raames Kohtla-Järve linna. HTT Energy on tegutsenud alates 1967. aastast ning tegeleb köetavate ja  elektrooniliste soojendusseadmete, kütte- ja jahutussüsteemide ning soojusvahetite tootmisega, samuti tehaste moderniseerimisega. HTT Energy esindajate visiit leidis aset tänu sellele, et Kohtla-Järve linn liitus 23. märtsil 2015. aastal rahvusvahelise liiduga „Business Hanse“. Visiidi käigus kohtusid HTT Energy esindajad Kohtla-Järve linnapea ning koostööst huvitatud kohalike ning ka Tallinnast kohale saabunud ettevõtjatega, samuti külastasid mitmeid kohalikke ettevõtteid, nende hulgas VKG-d ning Eastman Specialities OÜ-d. Ettevõtte esindajate visiidi eesmärgiks oli arendada koostööd Eesti ettevõtjatega ning leida potentsiaalseid koostööpartnereid.

24.08.201521. augustil 2015. aastal külastas Kohtla-Järve linna Saksamaal asuva sõpruslinna Norderstedt´i delegatsioon. Linna külastus algas Kohtla-Järve Linnavalitsuses, kus leidis aset kohtumine linnapea Jevgeni Solovjov´iga. Linnapea tutvustas oma ettekandes Kohtla-Järve linna, realiseeritud investeeringuprojekte ning linna tulevikuplaane.

Sõprus-ja koostööleping Kohtla-Järve ning Norderstedt´i vahel sõlmiti juba aastal  1989. Nende 26 aasta jooksul on ellu viidud suur hulk projekte erinevates valdkondades: näitused, loovtöökojad, humanitaar- ja haridusprojektid. Visiidil osalenud  Norderstedt´i esindajate seas oli mitu inimest, kes on korduvalt Kohtla-Järve linna külastanud ning nad märkisid, et linn on viimaste aastate jooksul muutunud väga palju paremuse poole. 

Aastate jooksul on visiitide organiseerimisega Eestisse tegelenud proua Margot Bankonin, kes ka sel korral valmistas ette mitmekülgse programmi oma kaasmaalastele. Norderstedt´i elanikel on võimalus külastada mitmeid suuri Eesti linnu, sealhulgas Tallinnat ja Tartut. Nad saavad lähemalt tutvuda Ida-Virumaaga, külastada Narva linna ning veeta aega Peipsi järvel. Selle aasta marsruut näeb ette ka tutvumist Läti huvitavamate vaatamisväärsustega.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8

22.07.2015A.S. Puškini nimelise Vene Riikliku Muuseumi direktor Sergei Mikhailovich Nekrasov külastas 20. juulil Kohtla-Järve linna. Visiidi käigus kohtus ta Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjovi, abilinnapea Niina Aleksejeva ning teiste linnavalitsuse ametnikega. Lisaks sellele külastas ta Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi Valget Saali ning kohtus Põlevkivimuuseumi direktori Ainar Varinurmega. Visiidi käigus arutati senise koostöö saavutusi ning  ühiste projektide  tulevikuplaane.

09.06.2015Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis toimus 5.juunil 2015 seminar „Sankt Peterburi ja Leningradi oblasti koostöö tulemused ja väljavaated Ida-Eesti regioonides“. Seminar oli pühendatud Kohtla-Järvel asuva Sankt-Peterburi Ärikontaktide Keskuse „BIZKON“ 10. aastapäevale.

Seminaril osalesid delegatsioonid Sankt-Peterburist ja Leningradi oblastist, samuti Kohtla-Järve Linnavalitsuse juhtkond, kohalikud ettevõtjad ja ajakirjanikud.

Seminaril võtsid sõna Jevgeni Solovjov - Kohtla-Järve linnapea, Valeri Korb - Riigikogu liige, Daniil Prilepin - Venemaa Narva konsulaadi asekonsul, Riina Ivanova - Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees, Aleksandr Dusman - Peterburi Ärikontaktide Keskuse „Bizkon“ Kohtla-Järve esinduse juht, Aleksei Varshavski - Sankt-Peterburi Äriteabekeskuse „BIZKON“ peadirektor. Jevgeni Solovjov luges seminarist osavõtjatele ette ka Sankt-Peterburi välissuhete komitee esimehe, Jevgeni Grigorjev´i, tervituskõne.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse fuajees on üles seatud „BIZKONi“ 10. aastapäevale pühendatud fotonäitus, mis annab ülevaate ärikontaktide keskuse tööst. Näitust võivad külastada kõik linnaelanikud ning külalised.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

09.06.2015Rahvusvahelise projekti No: ELRII-448 „Eco-friendly disposal of hazardous medical waste in the cross border region“ / „Ohtlike meditsiiniliste jäätmete keskkonnasõbralik utiliseerimine piiriüleses regioonis“ raames toimus 22.-24.aprillini õppereis Sankt-Peterburgi. Õppereisist võtsid osa kõik projekti partnerid Eestist ja Venemaalt, omavalitsuste esindajad ning Ida-Virumaa ja Slantsõ linna tervishoiuasutuste töötajad. Õppereisi käigus toimus koolitus: „Meditsiiniliste jäätmete käitlus: sorteerimine, töötlemine, ümbertöötlemine”.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

09.06.2015

27.- 28. maini toimus Tartus Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 piirkondlik lõppüritus „MAGIC of CBC“. Vanemuise kontserdimajas toimunud konverentsil keskenduti piiriülese koostöö saavutustele, tulemustele ja  väljakutsetele. Ürituse raames toimus AHHAA teaduskeskuses projektide autasustamise tseremoonia, kus rahvusvaheline projekti „Ohtlike meditsiiniliste jäätmete keskkonnasõbralik utiliseerimine piiriüleses regioonis“/ „Eco-friendly disposal of hazardous medical waste in the cross border region“ pälvis „Parim jätkusuutlikkus ja mõju tulevikule“ tiitli. Antud projekti eestvedaja Jelena Dulneva, Kohtla-Järve Linnavalitsuse välissuhete nõunik, pälvis „Parima projektijuhi“ tiitli.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

02.06.201527. -30. maini toimus Saksamaal Herford linnas Majandusliku Hansa Liidu poolt korraldatud ärikohtumine, millest võtsid osa Hansa Liitu kuuluvate linnade ning ettevõtete esindajad Saksamaalt, Eestist ja Venemaalt. Ärikohtumisel osalesid Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees Riina Ivanova, Riigikogu liige Valeri Korb, Kohtla-Järve Linnavalitsuse ning ettevõtete esindajad. Ürituse eesmärgiks oli kogemuste ning ärikontaktide vahetamine ning võimalike ettevõtluspartnerite leidmine. Ürituse raames külastati ka erinevaid ettevõtteid ning kohtuti Herfordi linnapeaga. Visiidi käigus astusid kaks Ida-Virumaa ettevõtet rahvusvahelisse Hansa Liitu, pidulikult anti üle liidu sertifikaadid Ekovir OÜ tegevdirektorile, Viktoria Tsventarnajale, ning ARZA Grupp OÜ juhatuse liikmele, Aivo Rauale.

27.03.2015Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimus 23. märtsil 2015. aastal pidulik üritus, mis oli pühendatud Kohtla-Järve linna ühinemisele rahvusvahelise Majandusliku Hansa Liiduga.

Üritusest võtsid osa Majandusliku Hansa Liidu asepresident Manfred Schürkamp, samuti külalised Rootsist ja Venemaalt, sealhulgas Pihkvast ning partnerlinnast Veliki Novgorod.

Kohtumise käigus arutati küsimusi, mis on seotud investeeringuteks soodsate tingimuste loomisega ning rahvusvahelisest koostööst huvitatud väikeste ning keskmise suurusega ettevõtete, äriühenduste ja erinevate asutuste ärikontaktide arendamisega.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

02.12.2014Kohtla-Järve linna külastas Valgevene suursaadik Anatoly Stepus. Kahepäevase visiidi esimesel päeval oli korraldatud kohtumine Kohtla-Järve Linnavalitsuses, kus olid Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov, Riigikogu liige Valeri Korb ja teised linna juhtkonna esindajad. Suursaadik külastas Valgevene Kultuuriseltsi BEZ, ettevõtet VKG, Ida-Viru Keskhaiglat ja Jõhvi Kontserdimaja.

Samuti külastas suursaadik Kohtla-Järve linna veteranide ja pensionäride ühendust, kus veteranidele olid üle antud juubelimedalid.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

21.10.2014


Oktoobri keskel külastas Kohtla-Järve linna delegatsioon, mille eesotsas oli abilinnapea Niina Aleksejeva, Leedu sõpruslinna Kedainiai. Delegatsiooni koosseisus olid gümnaasiumide, põhikoolide, erakooli Intellekt ja Täiskasvanute Gümnaasiumi direktorid, samuti Kohtla-Järve Linnavalitsuse hariduse spetsialistid. Visiidi raames oli korraldatud kohtumine Kedainiai Administratsioonis. Delegatsioon külastas gümnaasiume, lasteaed-kooli ja Kedainiai spordikeskust.

24.09.2014

Ajavahemikul 18.09-20.09.2014 viibis Kohtla-Järve delegatsioon Veliki Novgorodi linna veteranide nõukogu ja veteranide klubi kutsel Veliki Novgorodis laulupeol ja teistel festivali „Novgorodskoje Babje leto“ üritustel osalemiseks. Kohtla-Järve delegatsioon koosnes vene laulukoori „Zoren`ka“ osalejatest ja Kohtla-Järve linna Veteranide ja Pensionäride Ühenduse liikmetest.

22.08.2014Kohtla-Järve Linnavolikogu ja Linnavalitsuse esindajad külastasid sõpruslinna Kedainiai ja võtsid osa pidustustest, mis olid pühendatud Kedainiai 642-aastasele aastapäevale. Visiidi raames külastas Kohtla-Järve delegatsioon fosforväetiste tehast, jäätisetehast ja gümnaasiumi.

16.06.2014Veliki Novgorodi linnapea kutsel külastas Kohtla-Järve delegatsioon Veliki Novgorodi linna pidulikel üritustel osalemiseks, mis olid pühendatud Veliki Novgorodi 1155-aastasele juubelile. Visiidi raames olid arutatud koostööküsimused ja perspektiivsed suunad 2015. aastaks.

15.05.2014


Kohtla-Järve linna delegatsioon külastas sõpruslinna Norderstedt. Visiit oli pühendatud Kohtla-Järve ja Norderstedti vahelise koostöö kokkuleppe 25. juubelile. Visiidi raames kohtus meie delegatsioon Norderstedti Linnavalitsuse esindajatega, osales Euroopa päevale pühendatud pidustustel, tutvus Saksa kollegide kogemusega rahvapargi loomisel.

26.04.2014Kohtla-Järve linna külastas ametlik delegatsioon Veliki Novgorodist, mille eesotsas oli Veliki Novgorodi Administratsiooni juhi asetäitja Elena Filippova.

Kahepäevase visiidi raames toimus näituse "Keskaegse Novgorodi rikkus" pidulik avamine, mis oli pühendatud Veliki Novgorodi ja Kohtla-Järve vahelise koostöökokkuleppe allkirjastamise 10. aastapäevale. Veliki Novgorodi esindajad külastasid Kohtla-Järve Kultuurikeskust, Kohtla-Järve Loomemaja. Külalisetele oli samuti pakutud sõit Tallinna ja tutvumine Riigikoguga.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

21.04.2014Kohtla-Järve linna külastas rohkearvuline delegatsioon sõpruslinnast Kedainiai. Delegatsiooni koosseisus oli 10 inimest: koolide, gümnaasiumide ja lasteaedade direktorid. Külalistele oli korraldatud kohtumine Kohtla-Järve Linnavalitsuses, seejärel nad külastasid õppe- ja koolieelseid asutusi.

10.03.2014

Kohtla-Järve linna külastasid veemajanduse spetsialistid Pihkva linnast. Visiidi eesmärgiks oli OÜ-ga Järve Biopuhastus tutvumine. Järve Boipuhastuse juhatuse liige Vladislav Petuhhov jutustas külalistele väga põhjalikult ettevõttest. Ta jutustas teostatavatest projektidest, sh ka rahvusvahelistest. Pihkva spetsialistid külastasid reoveepuhastusseadmeid nii Järve linnaosas kui ka Ahtmes.

01.03.2014Kohtla-Järve linnagaleriis „Valge Saal“ toimus Ülevenemaalise A.S.Puškini muuseumi virtuaalkeskuse avamine. Virtuaalkeskuse avamise lepingule kirjutasid alla muuseumi direktor Sergey Nekrasov ja Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov. Peale lepingu allakirjutamise tseremooniat pakuti külalistele tutvuda A.S.Puškini muuseumi multimeediaprojektide ja inforessurssidega ning vaadata filmi „Annibali imelik elu“. Stuudio „Arion“.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

13.01.2014Kohtla-Järve Linnavalitsuse fuajees toimus näituse „Jumalik tsarinna“ avamine Ülevenemaalise A.S.Puškini muuseumi fondidest. Näitus jutustab Katariina II ajastust. Näituse avamisel osalesid A.S.Puškini Muuseumi esindajad eesotsas muuseumi direktori Sergey Nekrasov`iga. Näituse avamise järel tutvustas muuseumi direktor S.Nekrasov külalistele oma uut raamatut „Ülevenemaaline A.S.Puškini muuseum: Šedöövrid ja reliikviad“. Külalistele pakuti vaadata filmi Lütseumist. + Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

 

20.12.2013

 

 
Kohtla-Järvel toimus esimene projektipartnerite kohtumine rahvusvahelise projekti „Ohtlike meditsiiniliste jäätmete ökoloogiline utiliseerimine piiriüleses piirkonnas“ raames, mis sai finantseeringu piiriülese koostöö programmist Eesti-Läti-Vene.

Esimene päev oli pühendatud tööle Ida-Viru Keskhaiglas. Teisel päeval toimus Kohtla-Järve Linnavalitsuses projektipartnerite kohtumine ja projekti Juhtkomitee istung. Kohtumisel, kus osales samuti üks neljast assotsieerunud projektipartnerist Peterburi Ärikontaktide Keskuse „BIZKON“ direktor, olid arutatud küsimused, mis on seotud projekti elluviimise, projekti tegevuste teostamise graafiku ja hangete protseduuridega.

14.11.2013

 

 
Projekti „Kliimamuutus, kultuuripärand & energiasäästlikud mälestised”/ CO2OL Bricks (Läänemere piirkonna programm) raames toimus rahvusvaheline seminar „Ajalooliste majade välisilme ja energitõhusus“, mille korraldas Kohtla-Järve Linnavalitsus koostöös Eesti Muinsuskaitseametiga.

Seminari külalisteks said Vene Föderatsiooni Peakonsul Narvas, esindajad Veliki Novgorodist, Slantsõ rajoonist, Eesti Muinsuskaitseametist ja projekti partner MTÜ SRIK. Seminaril osalejad arutasid mälestiste kaitse vajadust, hoonete omanike kohustusi, mälestiste projekteerimislahendusi, raskusi ja tehnilisi lahendusi restaureerimistööde teostamisel.

Sminaril osalejad tutvusid kahe restaureerimisobjektiga Kohtla-Järvel: Kohtla-Järve Kultuurikeskus ja endine koolihoone aadressil Spordi 2.

06.11.2013


 

Eelmisel nädalal külastas Eestit ametliku visiidiga Valgevene Vabariigi Rahvusassamblee esindajad. Viisidi kava eeldas Kohtla-Järve linna külastamist. Delegatsiooni saatsid Valgevene saatkonna nõunik Sergei Ruchenko ja Riigikogu liikmed Vladimir Velman, Valeri Korb ja Deniss Boroditš. Külalised kohtusid Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov`iga.

Kohtumise ajal olid arutatud koostööplaanid erinevates valdkondades. Külalistel tekkis suur huvi ökoloogia ja põlevkivikeemia vastu ning ettevõtjate vahelise koostöö vastu. Külalisi tervitasid Ida-Virumaa Valgevene kultuuriseltsi BEZ liikmed, kes jutustasid kultuuriseltsi tegevusest ja laulsid paar laulu valgevene keeles.

Seejärel külastati ettevõtet VKG Oil ja Järve Biopuhastus ning Pühtitsa Jumalaema Uinumise stavropigiaalset nunnakloostrit Kuremäel.

+ Foto 2, Foto 3

22.10.2013


 

Ahtme Gümnaasiumi õpetajate delegatsioon eesotsas gümnaasiumi direktori Svetlana Skorobogatova`ga külastas Kohtla-Järve sõpruslinna Soligorski (Valgevene).

Meie õpetajad külastasid 3 põhikooli, 3 gümnaasiumi, Jäälossi, Soligorski rajooni laste ja noorte loomemaja ja muuseumi ema auks.

+ Foto 2

14.10.2013

 

 
Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimus seminar korteriühistute, projekt- ja ehitusorganisatsioonide ning omavalitsuse esindajatele. Seminar oli korraldatud koostöös MTÜ Emi-Eco Arenguprogrammide Keskusega rahvusvahelise projekti CO2OL Bricks raames.

Seminaril olid arutatud järgmised teemad: ajaloolised hooned ja energiatõhusus. Osalejaid tervitas Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov. Kohtla-Järve aselinnapea arenguküsimustes Riina Ivanova jutustas Kohtla-Järve miljööalade detailplaneeringust. Narva Linnavalitsuse arhitektuuri ja planeerimise osakonna muinsuskaitse vaneminspektor Madis Tuuder rääkis ajalooliste objektide väärtusest ja omanike õigustest ja kohustustest.

Seminari teine pool oli pühendatud energiatõhususele. Ehituskonsult Grupp OÜ projektijuht Mihhail Tearo jutustas seadusandlikest raamidest, energitõhususe kriteeriumidest ja tehnilistest lahendustest restaureerimistööde teostamisel.

01.10.2013

 

 

Kohtla-Järve linna külastas Pihkva linna juht Ivan Tsetserskiy ja Pihkva Administratsiooni juht Igor Kalachnikov. Visiidi eesmärgiks oli Pihkva ja Kohtla-Järve linna vahelise koostöö arendamine, sh võimalik osalemine ühistes rahvusvahelistes projektides.

Kohtla-Järve ja Pihkva osalevad praegusel ajal ühises rahvusvahelises projektis tervishoiu valdkonnas. Perspektiivis on olemas kindel soov koostööd arendada. Pihkva juhid tutvusid Kohtla-Järve linna ettevõtete ja organisatsioonidega. Visiidi raames oli läbiviidud kohtumine linnapea Jevgeni Solovjovi, Riigikogu liikme Valeri Korbi ja teiste linnavalitsuse töötajatega. Külalistele oli pakutud vastata küsimustele pressikonverentsil.

27.09.2013

 

 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse ja Kohtla-Järve pensionäride päevakeskuse kutsel külastas Kohtla-Järve linna Veliki Novgorodi veteranide/pensionäride rohkearvuline delegatsioon. Külalisi tervitasid Riigikogu liige Valeri Korb, Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov ja aselinnapea sotsiaalküsimustes Niina Aleksejeva. Nad jutustasid linna ajaloost ja elust Kohtla-Järvel tänapäeval. Delegatsioon külastas Kuremäe kloostrit. Ahtme klubis oli korraldatud ühine kontsert.

28.08.2013

 
Kohtla-Järve delegatsioon, mille koosseisus olid Riigikogu liige Valeri Korb, linnapeaabi Ahtme ja Sompa linnaosas Vladimir Tužilkin, Ahtme Spordihalli direktori kohusetäitja Alesja Solovjova ja Kohtla-Järve Spordikeskuse direktor Juri Blinov, külastas ametliku visiidiga Soligorski linna seoses osalemisega Kaevurite päevale ja 55-aastasele juubelile pühendatud pidustustel.

07.08.2013

 

 

Augusti algul külastas Kohtla-Järve delegatsioon Staffanstorpi, mis on Kohtla-Järve sõpruslinnaks. Delegatsiooni koosseisus olid Kohtla-Järve kunstnikud (Aivar Rihkrand, Yuri Khorev, Olga Zarkova), kellelt paluti võtta kaasa oma kunstiteoseid, ja linnavalitsuse esindaja Jelena Scharonberg. Meie kunstnikud osalesid rahvusvahelisel näitusel, mis oli korraldatud Staffanstorpi raamatukogu fuajees.

Näituse avamisel osalesid veel kunstnikud Poolast ja Saksamaalt. Meie kunstnikud tutvusid ka Staffanstorpi vaatamisväärsustega.

29.07.2013

 

 

Kohtla-Järve ja Veliki Novgorodi kunstnike vahelise aastase koostöö suurepärase tulemusena sai ühise näituse „Sõpruslinnad“ avamine Veliki Novgorodi muuseumis. http://news.novgorod.ru/news/115463/

Näituse korraldamisel ja avamisel osalesid Kohtla-Järve ja Ahtme Kunstide Kooli kunstiosakonna juhatajad Aarne Hanni ja Aleksandr Dikušenko.

Kunstialase koostöö initsiaatoriteks olid Veliki Novgorodi ja Kohtla-Järve administratsioonid. Aasta jooksul oli toimunud palju ühistegevusi: plenäär Veliki Novgorodis 2012. aastal, Svetlana Vetrova nukunäituse ja Aleksandr Dikušenko maalinäituse korraldamine Veliki Novgorodis märtsis 2013, seitsmepäevane plenäär Kohtla-Järvel ja kunstnike ühisnäituse avamine linnagaleriis Valge Saal suvel 2013.

25.07.2013

 

 
23. juulil 2013 startis kahepäevane rahvusvaheline seminar. Seminari korraldas Kohtla-Järve Linnavalitsus koostöös Peterburi ja Kohtla-Järve Ärikontaktide Keskuste, Eesti-Vene Ettevõtjate Koja ja OÜga ARZA GRUPP rahvusvahelise projekti CO2OL Bricks raames (Läänemere piirkonna programm).

Seminaril osalesid esindajad Peterburist ja Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste esindajad, arhitektid ning ehitajad. Seminaril osalejad tutvusid Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa ajalooliste objektidega, kus restaureerimistööd on juba lõppenud või lõpetamisjärgus.

02.07.2013

 

 
Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimus Kohtla-Järve linnapea ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse töötajate kohtumine Veliki Novgorodi esindajatega: Veliki Novgorodi Administratsiooni informatiseerimise komitee esimees Vladimir Lapshin ja 7 Venemaal tuntud kunstnikku ja Novgorodi Riikliku Jaroslav Mudrõi nimelise Ülikooli õppejõudu.
 
Informatiseerimise komitee esimehe visiidi eesmärgiks oli Kohtla-Järve linna elektroonilise asjaajamise süsteemiga tutvumine ja kogemuse vahetamine infotehnoloogia valdkonnas.
 
Kohtla-Järve Kunstnike Ühendus koostas programmi ühise plenääri läbiviimiseks. Veliki Novgorodi kunstnikud külastasid Kohtla-Järve, Ida-Virumaa ja Tallinna ilusaid kohti. Plenääri lõpus toimus Veliki Novgorodi ja Kohtla-Järve kunstnike ühisnäituse avamine linnagaleriis Valge Saal.
 

21.06.2013

 

 
Kohtla-Järve Linnavalitsuses oli läbiviidud rahvusvahelise projekti Medical Waste partnerite kohtumine. Projekt sai finantseeringu piiriülese koostöö programmist EstLatRus.

Projektitaotlus oli esitatud 12. septembril 2012. aastal. Prioriteet: ühised väljakutsed, mis on suunatud keskkonna ja loodusressursside kaitsele. Projekti kogumaksumus on 435 000 eurot. Projektipartnerid: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Ida-Viru Keskhaigla, Slantsõ Munitsipaalrajooni Administratsioon, Slantsõ regionaalne keskhaigla.
 
Projekt eeldab kahe meditsiinijäätmete kahjutustamiskeskuse loomist Slantsõs ja Kohtla-Järvel. Keskused hakkavad töötama kohalike haiglate juures. Kohtumisel arutasid partnerid põhjalikult projektitegevusi ja nende elluviimise plaani, programmi nõudmisi ja finantsküsimusi.
 

18.06.2013

 

 
Minsk Mazovetski rajooni (Poola) Administratsiooni kutsel külastas Kohtla-Järve Linnavalitsuse delegatsioon Minsk Mazovetski linna, kus toimusid linna pidulikud üritused ja ärifoorum. Delegatsioon, mille eesotsas oli Kohtla-Järve aselinnapea Viktoria Tsventarnaja, külastas Minsk Mazovetski linna ja rajooni asutusi ning kohtus ametlike esindajatega.
 

30.05.2013

 

 
Jätkub töö rahvusvahelise projekti „Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments” raames (Läänemere piirkonna programm). Kohalike projekteerimisfirmade, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindajad osalesid projektipartnerite kohtumistel, mis olid läbiviidud 2013. aasta esimesel poolel Vilniuses (Leedu), Riias (Läti) ja Stockholmis (Rootsi). Kohtumiste ajal arutavad partnerid projekti elluviimisega seotud küsimusi ja lahendavad ülesandeid. Nad osalevad koos projektidokumentide koostamisel (ühisdeklaratsioon, strateegia ja muu).

Tallinna Tehnikaülikool jätkab praegusel ajal uurimist endises koolihoones aadressil Spordi 2, mis on Eesti Muinsuskaitseameti hoole all, ja 14 majas, mis asuvad Kohtla-Järve linna miljööväärtuslikul alal.

Zoroaster OÜ alustas spordisaali ehitusprojekti koostamist aadressil Spordi 2.

25.03.2013

 
7. märtsil 2013 toimus Novgorodi kaasaegse kunsti keskuses Svetlana Vetrova nukkude personaalnäituse ja Aleksandr Dikušenko maalinäituse avamine. Ekspositsioonid olid esindatud Kohtla-Järve linna delegatsiooni visiidi raames sõpruslinna Veliki Novgorodisse.

Sõprusvisiidil Veliki Novgorodis käisid ka Ahtme Kunstide Kooli direktori kohusetäitja Eduard Kaiva ja Kohtla-Järve Kunstide Kooli kunstiosakonna õppealajuhataja Aarne Hanni.

04.02.2013

 

 
24. jaanuraril 2013 oli allkirjastatud Venemaa Kunstide Akadeemia Sankt-Peterburgi I.Repini nimelise Maalikunsti, Skulptuuri ja Arhitektuuri Riikliku Akadeemilise Instituudi ja Kohtla-Järve linna vaheline koostööleping. Koostööleping, millele kirjutasid alla instiduudi rektor Semen Mikhaylovskiy ja Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov, eeldab koostööd kunstialase hariduse, kultuuri ja kunsti valdkonnas ning suvekoolide ja kunstifestivalide korraldamisel, samuti osalemist ühiste rahvusvaheliste projektide väljatöötamisel ja elluviimisel.

Delegatsioon, mille koosseisus oli ka instituudi õppeprorektor Andrey Sklyarenko, külastas Kohtla-Järve linnagaleriid Valge Saal, kunstnike töökodasid ja Kohtla-Järve Kunstide Kooli.

+ Foto 1, Foto 2

28.12.2012

 

 

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis toimus infoseminar korteriühistute esindajatele, arhitektidele ja spetsialistidele ehitusalal. Seminar toimus rahvusvahelise projekti „Kliimamuutus, Kultuuripärand & Energiasäästlikud mälestised” raames (Läänemere piirkonna programm).
 
Seminar, kus osales enam kui 50 inimest, oli pühendatud energiasäästlikkuse meetoditele, mida kasutatakse arhitektuurmälestiste, ajalooväärtusega hoonete ning samuti korterelamute restaureerimisel.
 
Seminari korraldas Kohtla-Järve Linnavalitsus koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžiga.

22.11.2012

 
Kohtla-Järve linna külastas rohkearvuline delegatsioon sõpruslinnast Veliki Novgorod. Kogemuse vahetamiseks tulid Kohtla-Järvele üldhariduslike koolide, gümnaasiumide ja huvikoolide direktorid. Delegatsiooni eesotsas oli Veliki Novgorodi Administratsiooni hariduskomitee esimees Svetlana Matveeva.
 
Delegatsioon külastas Ahtme, Tammiku ja Järve Vene gümnaasiumi ning Slaavi põhikooli. Vene delegatsioonil oli huvitav külastada Slaavi kultuuri muuseumi, Pühtitsa nunnakloostrit, Narva kindlust ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži uut hoonet.
 

25.10.2012

 

 

Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi delegatsioon, mis koosnes 2 õpetajast ja 3 õpilasest, oli 4 päeva Hamburgis. Nad said rashvusvahelise seminari «CO2OL Bricks Koolivõrk» osalejateks. „CO2OL Bricks Koolivõrk» sai alguse Kohtla-Järvel toimunud rahvusvahelisest noortekonverentsist, mis toimus rahvusvahelise projekti „Kliimamuutus, Kultuuripärand & Energiasäästlikud mälestised”/ CO2OL Bricks raames (Läänemere piirkonna programm). Reis osutus väga kasulikuks. Nii õpetajad kui ka õpilased on huvitatud, et rahvusvaheline koostöö ja koolivõrgu arendamine „CO2OL Bricks“ projekti raames jätkaks ka tulevikus. Visiit sai võimalikuks tänu Kohtla-Järve Linnavalitsuse ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi finantstoele. Kõik kulud, mis olid seotud meie delegatsiooni viibimisega Hamburgis, kandis vastuvõttev pool.

02.10.2012

 
Veliki Novgorodis toimusid pidulikud üritused, mis olid pühendatud Vene riikluse 1150aastasele sünnile. Veliki Novgorodi Administratsiooni kutsel pidustustest võtsid osa Kohtla-Järve linna esindajad: Riigikogu liige Valeri Korb, välissuhete nõunik Jelena Dulneva ja 7 kunstnikku Kohtla-Järve Kunstnike Ühendusest eesotsas Vene Kunstnike Ühenduse esimehe Aivar Rihkrand`iga.
 
Meie kunstnikud osalesid mitte ainult linnapidustustes, vaid ka koos oma Vene kolleegidega 8 päeva vältel plenääridel.
 
Ametlik delegatsioon osales kontsertidel, Novgordi oblasti kuberneri ja Veliki Novgorodi linnapea vastuvõttudel. Vastavalt Veliki Novgorodi kuberneri kohusetäitja käsule oli Riigikogu liige Valeri Korb ja Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov autasustatud Vene riikluse 1150aastase sünni aumärgiga.
 

25.09.2012

 

 

 
Rahvusvahelise projekti „Kliimamuutus, Kultuuripärand & Energiasäästlikud mälestised” (Läänemere piirkonna programm) raames külastasid Kohtla-Järve korteriühistute esindajad ja korteriühistute assotsiatsiooni liikmed Tartu linna. Kohtumine toimus Tartu Korteriühistute Liidu ruumides, kuhu tulid kaasa rääkima Tartu Linnavalitsuse esindajad (nt Tartu abilinnapea Raimond Tamm, Tartu Linnavalitsuse eluruumide teenistuse juhataja Mait Raig) ja Tartu KÜ Liidu esindajad. Eriline tähelepanu oli pööratud keskkütte ja ventilatsiooni süsteemile ning fassaadide välisilmele.
 

24.09.2012

 
Kohtla-Järve jalgpalliklubi „Lootus“ lastevõistkond (poisid vanuses 11) osales rahvusvahelisel jalgpalliturniiril, mis toimus Kohtla-Järve sõpruslinnas Staffanstorp (Rootsi). Meie linna spordidelegatsioonis oli 14 last ja 6 täiskasvanut. div>  Kahepäevase turniiri raames meie laste vanusegrupis osales 10 võistkonda Rootsist, Taanist, Saksamaalt, Poolast, Iiirimaalt ja Eestist. Meie klubi jaoks oli see hea võimalus ennast proovile panna.
 

19.09.2012

 

Kohtla-Järve delegatsioon eesotsas linnasekretäri Anna Generalova‘ga külastas Kedainiai sõpruslinna. Delegatsioon osales pidustustes, mis olid pühendatud Kedainiai linna 640aastasele juubelile.
 

11.09.2012

 

Norderstedti (Saksamaa) rohkearvuline delegatsioon eesotsas Volikogu esimehega külastas Kohtla-Järve linna. Delegatsioon koosnes 34 „Eesti linnade sõprade klubi“ liikmest ja klubi esimehest (pr Margot Bankonin).
 
Külalistele oli pakutud ettekanne linnast ja jalutuskäik Järve linnaosas.

03.09.2012

 

Kohtla-Järve linna külastas delegatsioon Slantsõst eesotsas Slantsõ Munitsipaalse rajooni ülema asetäitja Vladimir Kamõshev`iga.
 
Ühepäevase visiidi raames toimus Kohtla-Järve Linnavalitsuses seminar teemal „Elektrooniline asjaajamine“. Kohtla-Järve Linnavalitsuse spetsialistid jutustasid külalistele riigihanke protseduuri korraldamisest ja menetlusest.
 
Külalised hindasid väga kõrgelt uuendatud Kohtla-Järve linna keskosa. Tuleb märkida, et linna keskosa rekonstrueerimise aluseks sai tehniline projekt, mis oli väljatöötatud ühises rahvusvahelises projektis „Modernization of life environment in Kohtla-Järve and Slantsy industrial towns through the development of town centres", mille finantseering on saadud INTERREG III B programmist (Põhja prioriteet).
 

04.06.2012

 

 

 
78 inimest 9 riigist, sh kohalikud spetsialistid ehitus- ja restaureerimisalal, kogunesid Kohtla-Järve Linnavalitsuse saali järjekordsele partnerite kohtumisele, mille korraldas Kohtla-Järve Linnavalitsus BSR (Läänemere piirkond) programmi poolt finantseeritava rahvusvahelise projekti „Kliimamuutus, Kultuuripärand & Energiasäästlikud mälestised” raames. Külalisi tervitas Kohtla-Järve aselinnapea arenguküsimustes Riina Ivanova, Riigikogu liige ja Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Valeri Korb ning Ida-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Indrek Narusk. Kohtumise ajal külalised said põhjaliku inofrmatsiooni muinsuskaitse all oleva endise koolihoone aadressil Spordi 2 tehnilise seisundi kohta. Seejärel külalised, peamiselt spetsialistid, mis tegelevad kultuurmälestiste kaitse, rekonstrueerimise, ehituse ja energiatõhususe probleemidega, saaksid ise tutvuda hoone seisundiga.
 
Lisaks sellele külalised tutvusid äsja restaureeritud Kukruse Polaarmõisaga, kus Kohtla abivallavanem Hannes Lumiste jutustas mõisa rekonstrueerimise probleemidest ja saavutatud tulemustest. Seejärel külastati restaureeritud Saka mõisa.
 

30.05.2012

 

Kohtla-Järve linna külastas rohkearvuline delegatsioon sõpruslinnast Veliki Novgorodist eesotsas Veliki Novgorodi Administratsiooni kommunaalmajanduse komitee esimehe Marina Belova`ga.
 
Delegatsiooni koosseisus olid Administratsiooni esindajad, kes tegutsevad peamiselt linnamajanduse valdkonnas, ja Novgorodi Vodokanali esindajad. Kohtla-Järve linna külastas ka Novgorodi Riikliku muuseumi „Novgorodski Kreml“ peadirektori asetäitja Larisa Bannikova. Külalised tutvusid Järve Biopuhastuse ja selle objektidega. Kohtumisel Järve Biopuhastuses oli arutatud linnavalitsuse ja ettevõtte vaheline koostöö veevarustuse ja kanalisatsiooni küsimuste lahendamisel.
 
Lisaks sellele oli toimunud jalutuskäik renoveeritud Järve linnakeskuses, kus aselinnapea majandusküsimustes Viktoria Tsventarnaja jutustas teostatud tööst ja linnakeskuse tulevasest renoveerimisest. Arvestades külaliste soove oli esitatud informatsioon linna koristamise, teede hooldamise ja linna haljastuse kohta. Külalised kohtusid ka korteriühistute esindajatega. Osa delegatsiooni liikmeid osales rahvusvahelise projekti CO2OL Bricks raames toimunud üritustel.
 
+ Foto 1, Foto 2

12.03.2012


 Euroopa Liidu Interreg IV Läänemere piirkonna programmi poolt finantseeritava rahvusvahelise projekti „Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments /CO2OL Bricks” raames toimus Veliki Novgorodis projektipartnerite kohtumine ja kahepäevane seminar. Projekti partnerite kohtumisel osales enam kui 30 inimest 9 riigist. Eestit esindasid Kohtla-Järve Linnavalitsus, МTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskus ja MTÜ Emi-Eco. Projekti partnerid arutasid uurimuste esialgseid tulemusi, mis olid teostatud projekti raames, ja detailselt arutasid edaspidiseid samme, mis tuleb teha lähitulevikus. Tuleb mainida, et järgmine projekti partnerite kohtumine toimub 21.05-24.05.2012 Tallinnas ja Kohtla-Järvel.

19.12.2011


Järve Biopuhastuse OÜ esindajad külastasid Kohtla-Järve sõpruslinna Veliki Novgorodi. Järve Biopuhastust esindasid: Valeri Korb, Riigikogu liige, Riigikogu keskkonnakomisjoni liige, Järve Biopuhastuse Nõukogu liige; Jevgeni Solovjov, Kohtla-Järve linnapea ja Järve Biopuhastuse asutajate esindaja; Priit-Aulis Kesler, Jõhvi abivallavanem, Järve Biopuhastuse Nõukogu esimees; Dmitri Dmitrijev, Kiviõli linnapea, Järve Biopuhastuse asutajate esindaja; Vladislav Petuhhov, Järve Biopuhastuse OÜ juhatuse liige; Daniel Eghert, Järve Biopuhastuse arendusüksuse juht. Visiidi raames nad tutvusid Veliki Novgorodi veevarustuse süsteemi ja reoveepuhastuse korrastamisega. Nad külastasid äsja valminud veehaare- ja reoveepuhastusjaama. Järve Biopuhastuse esindajad tegid Veliki Novgorodi Administratsioonis ettekande teemal „Eesti veevarustus ja veepuhastus“. Veliki Novgorodi veevõrgu esindajad on kutsutud Eestisse 2012. aasta esimesel poolel.
 

08.12.2011


Kohtla-Järve linna ja Slantsõ rajooni vahelise koostöö ja sõpruslepingu raames esines Ahtme Klubi vene laulu ansambel Retšenka eesotsas juhataja Pavel Smirnov`iga Slantsõ Kultuurimaja pidulikul kontserdil, mis oli pühendatud Venemaa Rahvusliku ühtsuse päevale.

01.12.2011


Peterburis kirjutati alla lepingu, mis käivitab projekti “Meditsiini info ja nõustamise kättesaadavuse parandamine” (MedInf). Projekti rahastab Eesti-Läti-Vene piiriülene koostöö programm (EstLatRus).

Projekti eesmärk on suurendada meditsiinilise nõustamise kättesaadavust telefoni, interneti ja teiste vahendite abil, kasutades IKT lahendusi Eesti ja Venemaa piirialadel. Projekti Juhtpartner on MTÜ Eesti Abikeskused. Kohtla-Järve Linnavalitsus on antud projekti partner.

Eestis töötati välja uued interneti ja teiste vahendite kaudu toimuva meditsiinilise nõustamise vormid, mis tuginevad meil juba kuus aastat toimiva Perearsti Nõuandetelefoni 1220 kogemusel. Projekti raames töötatakse välja sarnane meditsiinilise konsulteerimise süsteem ka Venemaal.

Projekti kogueelarve on 333 330 EUR, millest 10 protsenti katavad projekti osapooled oma vahenditest, 90 protsenti saadakse aga Euroopa Liidust. Kohtla-Järve Linnavalitsuse eelarve on 38 960 eurot.

Projekt viiakse ellu ajavahemikus jaanuar 2012 – märts 2014.

28.10.2011


Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov`i kutsel külastasid Kohtla-Järve Linnavalitsust Peterburi Diplomijärgse Hariduse Akadeemia esindajad: anestesioloogia ja reanimatoloogia kateedri juhataja ja professor Konstantin Lebedinsky ning professor Vadim Mazurok. Kohtumisel osalesid Kohtla-Järve aselinnapea sotsiaalküsimustes Niina Aleksejeva, kelle kompetentsi kuuluvad ka meditsiiniküsimused, välissuhete nõunik Jelena Dulneva ja Ida-Viru Keskhaigla arst-anestesioloog Valeri Kurtukov. Kohtumisel arutati pikaajalise koostöö tulemused. Samuti olid tehtud lähitulevikuplaanid. Peale kohtumist läksid külalised Toila sanatooriumi, kus kahe päeva vältel toimus järjekodne koolitus Eesti haiglate reanimatsiooniosakondade arstidele ja meditsiiniõdedele. Lektoriteks olid külalised Peterburist ning praktiseerivad arstid ja õppejõud Tartu Ülikoolist.

25.10.2011


Kohtla-Järvel toimus 80-minutilise dokumentaalfilmi „Detour“ („Kiertotie - Объезд – Ümbersõit“) näitamine. Film jutustab paikade ajaloost lõigul Turu-Tallinn, sealhulgas ka Ida-Virumaast.

Peale vaatamist kohtusid linnaelanikud filmi autoritega Simon Brunel`i ja Nicolas Pannetier`iga. Linnaelanikud jagasid oma muljeid ja esitasid küsimusi filmi autoritele.

Film on valminud 2011. aasta Euroopa kultuuripealinnade Tallinna ja Turu koostöös.

13.09.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsust külastas Staraja Russa rajooni juht Vladimir Mamasuev ja Staraja Russa linna administratsiooni juht Andrei Bõkov. Kohtumisel osalesid Riigikogu liige Valeri Korb, Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov, Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees Arne Berendsen, Kohtla-Järve aselinnapea Niina Aleksejeva, linnasekretär Anna Generalova ja välissuhete nõunik Jelena Dulneva.
 
Kohtumisel arutati koostöö arendamise võimalused linnade vahel. Mõlemal poolel tekkis vastastikune huvi osaleda ühistes rahvusvahelistes projektides, mis on suunatud ökoloogilise olukorra parandamisele regioonides, linnaplaneerimisele ja linnamajanduse teenindamise kvaliteedi parandamisele.
 
Lisaks sellele sport ja kultuur on need koostöösuunad, mida saab arendada otsekohe, kui osaleda nendes üritustes, mida korraldavad linnad.
 

02.09.2011


RTA Virulane ja Kohtla-Järve linna ametlik delegatsioon külastasid sõpruslinna Wyszkow`i (Poola).

Selle sõprusvisiidi kõige tähtsamaks ürituseks sai laulu- ja tantsufestival „Hüvastijätt suvega“, kus tantsukollektiiv Virulane demonstreeris oma meisterlikkust. Linnapidu toimus Wyszkow`i spordistaadionil. Tähtis on rõhutada, et meie kollektiiv võlus oma esinemisega kohalikke elanikke ja viis kõiki vaimustusse.

Visiidi raames toimus ekskursioon Wyszkow`i linnas. Delegatsioon külastas Kultuurimaja, kus oli korraldatud ooperi- ja operetifestival.

Wyszkow `i linna administratsioon avaldas huvi sõprussuhete arendamise vastu linnade vahel.

30.08.2011

 


Kohtla-Järve linna ametlik delegatsioon võttis osa pidulikest üritustest, mis olid pühendatud Soligorski rajoonile (Valgevene) ja Kaevurite päevale.

Pidulik kava oli väga mitmekesine ja selle sees oli Valgevene Vabariigi Presidendi orkestri ning Valgevene ja Venemaa estraaditähtede kontsert.

Peo ilusaks täienduseks oli lillenäitus. Lisaks sellele Soligorski linnaelanikel oli suurepärane võimalus näidata isetehtud eksponaate, mis olid pühendatud armsale linnale. Kaks näitust olid korraldatud Soligorski linnapargis „Neli stiihiat“.

Soligorski rajooni noored osalesid linnapidustustes ka väga aktiivselt. Soligorski keskväljakul toimus noorte rongkäik ja noortekontsert.

21.06.2011Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldas rahvusvahelise projekti «CO2OL Bricks» raames, mis on rahastatav Euroopa Liidu Interreg IV Läänemere piirkonna programmi poolt, rahvusvahelise noorte konverentsi   „Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments” (Kliimamuutus, kultuuripärand ja energiasäästlikud mälestised).
 
Konverents toimus 2.-3. juunil 2011 Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas.
 
Konverentsil osalesid võistkonnad Hamburgist (Saksamaa), Peterburist ja Veliki Novgorodist (Venemaa), Staffanstorpist (Rootsi), Soligorskist (Valgevene), Kedainiaist (Leedu) ja Kohtla-Järvelt (Eesti). Iga võistkond koosnes 5 õpilasest vanuses 14-17 ja õpetajast.
 
Konverentsi põhieesmärgiks oli noorte teadlikkuse tõstmine keskkonnakaitse ja energiasäästlikkuse küsimustes. Konverentsiks ettevalmistamine sai stiimuliks selle teema uurimiseks. Noored uurisid õpetajatega olukorda oma linnas/riigis ning konverentsil esitlesid oma nägemust teistele konverentsil osalejatele.
 
Konverentsil esinesid samuti oma ettekannetega eksperdid. Konverentsil osalejad külastasid restaureeritud mõisaid: Mäetaguse, Saka ja Kukruse Polaarmõis.
 

21.06.2011


Jätkub Kohtla-Järve ja Rootsi linna Ljusdali rahvusvaheline koostöö. Kohtla-Järve linna külastasid Ljusdali gümnaasiumi üliõpilased, kes saavad tulevikus sotsiaaltöötajateks, ja nende õpetajad.
 
Visiidi põhieesmärgiks oli Kohtla-Järve linna sotsiaalabi süsteemiga tutvumine ja sotsiaalteenuseid osutavate munitsipaalasutuste külastamine. Koos Rootsi üliõpilastega töötasid meie Noorteparlamendi esindajad.
 
Visiidi kava nägi ette Kohtla-Järve Lastekodu, Kohtla-Järve Sotsiaalmaja, Ahtme Vanurite Hooldekodu ja Ida-Viru Keskhaigla külastamist. Kohtla-Järve Lastekodu kasvandikele kingiti spordiinventari. Visiidi raames toimus seminar teemal „Sotsiaalabi süsteem minu linnas ja riigis“. Kahe linna õpilased tegid ettekanded antud teemal. Lisaks kohustuslikule kavale korraldati ühiseid ekskursioone ja teisi üritusi.
 

24.05.2011


Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindajad külastasid sõpruslinna Norderstedt`i (Saksamaa). Sõprusvisiidis osalesid ka Jõhvi ja Maromme (Prantsusmaa) delegatsioonid.
Visiidi põhiteema on linnaareng ja linnaplaneerimine.
 
Norderstedt`i Administratsiooni töötajad esinesid seminaril ettekannetega: „Norderstedt`i linnaareng ja linnaplaneerimine“ ning „Kliima kaitse“. Lisaks sellele tutvustati külalistele äsja ehitatud linnakvartaleid „Frederikspark“ ja „Nordport“, mille kallal töötas Norderstedt mitu aastat. Nendes rajoonides paiknevad nii elamud kui ka äriruumid.
 
Seminaril õnnestus võrrelda Norderstedt`i ja Kohtla-Järve linnaalade planeerimise seadusandlust ja linna rahaliste vahendite kasutamise süsteemi. Norderstedt jagas Kohtla-Järvele kogemuse vabade linnaalade omandamise osas.
 
Ida-Virumaa delegatsioonide visiit oli ka pühendatud Schleswig-Holstein`i maastikudisaini näituse või Landesgartenschau avamisele. Näitus kujutab endast 72-hektarilist territooriumit, kus paiknevad kolm parki: järvepark, metsapark ja põllupark. Näitus on avatud külalistele täpselt 172 päeva või 9. oktoobrini 2011. Landesgartenschau ametlik veebilehekülg on www.landesgartenschau-norderstedt.de.

13.04.2011


 

Kohtla-Järve Invaühing ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse ametlik delegatsioon eesotsas Linnasekretäriga külastas Slantsõ rajooni. Ühepäevase visiidi raames toimus kaks seminari: „Invaliidide ühiskondliku liikumise arendamine“ ja „Elektroonne asjaajamine“.

Invaühingu esindajad külastasid eakate kodanike ja invaliidide sotsiaalse teenindamise keskust, kus seminari raames toimus ümarlaud „Invaliidide ühiskondlikud liikumised“. Seminaril olid arutatud koostöö võimalused Slantsõ rajooni ja Kohtla-Järve linna ühiskondlike organisatsioonide vahel.

Teisel seminaril esines Kohtla-Järve Linnasekretär oma ettekandega elektroonsest asjaajamisest. Lisaks olid arutatud linnamajanduse ja linnavara küsimused. Slantsõ Munitsipaalse Rajooni Administratsioon tegi ettepaneku koostöö arendamiseks noorte vahel.

Foto 1, Foto 2, Foto 3

12.01.2011


Möödunud nädala lõpus külastas Kohtla-Järve linna Rootsi sõpruslinna Staffanstorp ametlik delegatsioon eesotsas Staffanstorp`i linnapea Michael Sandin`iga.

Linnavalitsuses toimus detailsemate koostööplaanide arutelu. Kohtla-Järve aselinnapea Riina Ivanova ja Staffanstorp`i linnapea rääkisid Kohtla-Järvel ja Staffanstorp`il elluviidavatest projektidest.

Visiidi kava eeldas kultuuriasutustega tutvumist. Külalised tutvusid Kohtla-Järve ja Ahtme Kunstide kooliga ning külastasid Kohtla-Järvel eksponeeritud näitusi: „4+2“ Kohtla-Järve Kunstide koolis, Svetlana Vetrova nukkude näitust Ahtme Kunstide koolis ja Margarita Ostroumova maalide juubelinäitust Valge Saalis.

21.10.2010


Möödunud nädalal külastas Kohtla-Järve linna Slantsõ rajooni ametlik delegatsioon eesotsas administratsiooniülema Sergei Kuzminiga.
See oli Slantsõ rajooni uue ülema esimene visiit Kohtla-Järvele.

Tutvus meie linnaga algas linnapea Jevgeni Solovjovi presentatsiooniga. Aselinnapea Riina Ivanova rääkis Kohtla-Järvel elluviidavatest projektidest.

Üheks punktiks päevakorras oli juba 1999. aastal allkirjastatud Kohtla-Järve linna ja Slantsõ rajooni vahelise sõpruse ja koostöölepingu lisa alla kirjutamine.

Lisas nähakse ette töökomisjoni moodustamine ühiste projektide väljatöötamiseks.
Ühepäevase visiidi käigus külastas delegatsioon lasteaeda „Kirju-Mirju“, Kohtla-Järve Kultuurikeskust, Koolinoorte Loomemaja ja Jäähalli.

Peale selle tutvusid külalised Järve linnaosa keskuse rekonstrueerimise käiguga, mis sai võimalikuks 2006-2007. aastatel realiseeritud Slantsõ ja Kohtla-Järve rahvusvahelise ühisprojekti  programmis Interreg IIIB.

09.09.2010


Kohtla-Järve linna delegatsioon viibis sõpruslinnas Veliki Novgorod`is. Delegatsiooni koosseisu, mille eesotsas oli Ida-Viru Keskhaigla Nõukogu esimees ja Riigikogu liige Valeri Korb kuulus 5 meditsiinitöötajat ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindaja.

Visiidi peaeesmärgiks oli Veliki Novgorodi tervishoiusüsteemiga tutvumine, meditsiiniasutuste külastamine ja kogemuste vahetamine. Visiidi raames toimus ka multimeedia presentatsioon tervishoiusüsteemi arendamisest Veliki Novgorod`is. Erilist tähelepanu pöörati lastele meditsiinilise abi osutamise probleemidele.

Külalistele Kohtla-Järve linnast tutvustati Veliki Novgorod`i ajaloomälestisi.

 
11.08.2010


Kohtla-Järve linna ametlik delegatsioon külastas sõpruslinna Kedainiai (Leedu). Delegatsioon kutsuti seoses Kedainiai linna 638-aastapäeva pidustustega.

Kolmepäevane programm toimus loosungi all „Armastusega linnale“. Pidulikest üritustest võtsid osa ka Poola, Rootsi ja Valgevene delegatsioonid.

Tuleb rõhutada, et sõprusvisiidid Leetu toimuvad juba mitmendat aastat.

Kohtl-Järve delegatsioon oli Kedainiai`s viimast korda 2008. aastal, kui meie tantsukollektiiv „Antares“ esines oma tantsukavaga linna kontserdiplatsil.

Selle visiidi raames arutati võimalikke koostööteemasid linnamajanduse, linna heakorrastuse, hariduse ja kultuuri valdkonnas.

11.08.2010


Kohtla-Järve Linnavalitsust külastasid Prantsusmaa uurijad Simon Brunel ja Nicolas Pannetier. Uurijad töötavad välja projekti „Kiertotie - Ümbersõit - поворот“ ja sel suvel koguvad nad materjali erinevatest paikadest Tallinn-Peterburi vahel. Projekti eesmärk on avaldada oma töös antud piirkonna ajalugu ja eripärasusi.

Uurijad tundsid huvi Kohtla-Järve linna ajalooliste sündmuste vastu, mis jätsid jälje linna elule. Eriline tähelepanu oli suunatud põlevkivitööstusele ja kaevandustele.

01.07.2010Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimus rahvusvaheline seminar „Peterburi linna ja Leningradi oblasti piiriülese koostöö arenguvõimalused Kirde-Eestiga Euroopa Liidu programmi raames „Eesti-Läti-Vene piiriülene koostöö“. Seminari korraldaja oli Peterburi Ärikontaktide Keskus.

Seminaril osalesid Venemaa poolt Peterburi ülikoolide, teadusasutuste ja äride esindajad, samuti Ivangorodi ja Slantsõ munitsipaliteetide esindajad. Seminarist võtsid osa ka Ida-Virumaa munitsipaliteetide esindajad ja ärimehed.

Ettekannetes oli antud edukate rahvusvaheliste piiriülestel territooriumidel elluviidud projektide analüüs. Seminaril anti ülevaade ka avaneva programmi tingimustest ning olid esitatud projektiideed, millest tulevikus võivad saada reaalsed projektid. Seminari raames toimus partnerite otsing, mis on väga vajalik projektitöös, ja samuti ideede detailne arutelu taotluste vormistamiseks Euroopa Liidu programmi „Eesti-Läti-Vene piiriülene koostöö“.

Foto 1, Foto 2, Foto 3,

07.04.2010Toimus Kohtla-Järve delegatsiooni visiit sõpruslinna Veliki Novgorod. Visiidi teemaks oli „Elektrooniline asjaajamine, elektrooniline andmevahetus ja elektrooniline menetlemine“. Visiidil osalesid Riigikogu liige Valeri Korb, linnavalitsuse töötajad ja Ida-Viru Keskhaigla IT teenistuse spetsialist. Spetsialistide kohtumine oli tulemuslik. Meie delegatsioon tutvus infotehnoloogia rakendamisega erinevates Novgorodi komiteedes: informaatika, arhitektuuri-, linnaehitamis- ja maaressursside , hariduse ja sotsiaalkomiteedes.

Toimus Veliki Novgorodi Linnapea Yuri Bobryshev`i vastuvõtt. Kohtumisel arutati teostatud koostööprojektide ja tulevaste koostööplaanide üle.

05.04.2010


Kohtla-Järve linna külastas Rootsi delegatsioon Ljusdal`i linnast. Delegatsioon koosnes seitsmest üliõpilasest, kes õpivad sotsiaaltööd, ja kahest õpetajast. Visiidi eesmärk oli Kohtla-Järve linna sotsiaalhoolekande- süsteemiga tutvumine ja sotsiaalasutuste külastamine. Delegatsiooni visiiti finantseeriti SKL International programmi poolt.

Delegatsiooni vastuvõtmisega tegeles Kohtla-Järve Noorte Parlament. Visiidi käigus külastati Ahtme Hooldekodu, Kohtla-Järve Lastekodu, Kohtla-Järve Sotsiaalmaja ja Ida-Viru Keskhaiglat. Sotsiaalhoolekandeasutustele anti üle kingitused (riided, jalanõud, hügieenitarbed).

Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis toimus ümarlaud, kus ettekannetega esinesid noored osalejad.