Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Teemaplaneeringud

Rõdude remontimise abik

Ida-Viru maakonnaplaneeringut tapsustav teemaplaneering "Ida-Virumaa tehniline infrastruktuur"


Dokumendid  
IV-Seletuskiri   PDF 0,4 MB
Ida Viru TI KSH aruanne   PDF 6,0 MB
Koondkaart   PDF 6,98 MB
Planeeritud objektide kaart   PDF 7,2 MBKohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosade
miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringDokumendid  
Teemaplaneeringu lähteandmete koond   PDF 0,4 MB
Teemaplaneeringu seletuskiri   PDF 3,0 MB
Teemaplaneeringu seletuskirja lisad   ZIP 9,6 MB
Teemaplaneeringu protsess   PDF 11,6 MB

Joonised  
Järve   PDF 14,9 MB 
Ahtme   PDF 12,9 MB
Kukruse   PDF 5,0 MB
Sompa   PDF 5,4 MB