Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Õigusaktid

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a määrus nr 72 "Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord".  

2. Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. septembri 2015. a määrus nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse arvutamise juhend".

3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. mai 2013. a määrus nr 176 „Kohtla-Järve linna aasta parimate sportlaste ja sportmängu võistkonna valimise ja toetamise kord“ .

4. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2016. a  määruse nr 72 „Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele sporidklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord“ muutmine“
https://www.riigiteataja.ee/akt/409092016022
https://www.riigiteataja.ee/akt/409092016023

5. Kohtla-Järve Linnavalitsuse 12. juuli 2016. a korraldus nr 726 „Rahaliste vahendite jaotamine noortespordi toetusteks“

6. Kohtla-Järve Linnavalitsuse 12. juuli 2016. a korraldus nr 727 „Sporidklubidele võistlustel osalemiseks toetuste jaotamine“

7. Kohtla-Järve Linnavalitsuse 6. septembri 2016. a korraldus nr 912 „Rahaliste vahendite jaotamine spordiüritustele“

8. Kohtla-Järve Linnavalitsuse 6. septembri 2016. a korraldus nr 919 „Kohtla-Järve Spordikeskuse spordirajatiste, tasuliste teenuste ja vara kasutamise hinnakirja kinnitamine“

9. Kohtla-Järve Linnavalitsuse 6. septembri 2016. a määrus nr 16 „Kohtla-Järve koolispordimängude 2016/2017 õppeaasta juhend“.