Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Projektid


Projekt EU50332
Metsapargi kergliiklussõlme arendamine


 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Metsapargi kergliiklussõlme arendamine“ taotlust.

Projekti eelarveline kogumaksumus on 623 529,42 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 15 % ehk 93 529,42 eurot. Projekti eelarvest 530 000 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meede.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 30.01.2018- 30.11.2019. a.

Projekti eesmärk on jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste parendamine kergliiklusvõrgustiku väljaarendamise kaudu. Projektiga rajatakse Metsapargi liikuvuse sõlmalale kergliiklusteede võrgustik - asfaltteed jalgratastega ja rulluiskudega sõitmiseks, jalutamiseks ja tervisejooksuks.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin@kjlv.ee.


Projekt EU51460
Järve tööstuspargi juurdepääsu renoveerimine (Ehitajate tn osas)


 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Järve tööstuspargi juurdepääsu renoveerimine (Ehitajate tn osas)“ taotlust. 

Projekti kogumaksumus on 1 599 999,70 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 15 % ehk 239 999,96 eurot. Projekti eelarvest 1 359 999,74 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 01.09.2017- 31.10.2018. a.

Projekti eesmärgiks on Järve tööstuspargi  juurdepääsutee Ehitajate tänava rekonstrueerimine 1,6 km lõigul, Ehitajate tn ja Järveküla tee ristmiku ümberehitamine, kergliiklustee ja tänavavalgustuse rajamine.

 Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin@kjlv.ee .
Projekt Kliima.1.01.17-0023
Kohtla-Järve lasteaia Karuke energiatõhususe parandamine
Rahandusministeerium toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve lasteaia Karuke energiatõhususe parandamine“ taotlust.

Projekti eelarveline kogumaksumus on 625 000 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 30%, ehk 187 500 eurot. Projekti eelarvest 437 500 eurot katab heitmekaubanduse kauplemissüsteemist rahastatav meede „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine“.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 03.07.2017 – 31.08.2019. a.

Projekti eesmärgiks on lasteaia Karuke energiatõhususe parandamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine. Projekti käigus soojustatakse hoone katuslagi, I korruse põrand, välisseinad ja sokliosa. Vanad välisuksed asendatakse uutega. Küttesüsteem seadistatakse vastavalt hoone soojusvajadusele, paigaldatakse tsentraalse õhujaotustorustikega ning energiatagastusega ventilatsioonisüsteem. Samuti rajatakse hoonele taastuvenergiasüsteem (päikesepaneelid).

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin@kjlv.ee.Projekt Kliima.1.01.17-0042
Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill energiatõhususe parandamine
Rahandusministeerium toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill energiatõhususe parandamine“ taotlust.

Projekti eelarveline kogumaksumus on 650 000 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 30%, ehk 195 000 eurot. Projekti eelarvest 455 000 eurot katab heitmekaubanduse kauplemissüsteemist rahastatav meede „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine“.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 03.07.2017 – 31.08.2019. a.

Projekti eesmärgiks on lasteaia Rukkilill energiatõhususe parandamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine. Projekti käigus soojustatakse hoone katuslagi, I korruse põrand, välisseinad ja sokliosa. Vanad aknad ja välisuksed asendatakse uutega. Küttesüsteem seadistatakse vastavalt hoone soojusvajadusele, paigaldatakse tsentraalse õhujaotustorustikega ning energiatagastusega ventilatsioonisüsteem. Samuti rajatakse hoonele taastuvenergiasüsteem (päikesepaneelid).

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin@kjlv.ee.Projekt EU50327
Ahtme mnt kergliiklustee rajamine
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Ahtme mnt kergliiklustee rajamine“ taotluse.

Projekti kogumaksumus on 239 169,60 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 35 875,44 eurot. Projekti eelarvest 203 294,16 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav linnaliste piirkondade arendamise meede.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 23.01.- 30.11.2017. a.

Projekti eesmärgiks on 1,3 km pikkuse kergliiklustee ehitamine, mille tulemusena ühendatakse Ahtme linnaosa asumid kergliiklustee võrgustikuga.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin@kjlv.ee .Projekt EU49397
Kohtla-Järve lasteaia Tareke osaline renoveerimine
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas 2015. a II voorus esitatud Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve lasteaia Tareke osaline renoveerimine“ taotlust.

Projekti eelarveline maksumus on 58 050 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 26 050 eurot. Toetus summas 32 000 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 01.05.2016 - 30.09.2015.

Projekti üldine eesmärk on Kohtla-Järve lasteaia Tareke õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine, lasteaia hoone kehtivate nõuetega vastavusse viimine, mis oluliselt tõstab olemasolevate avalike teenuste kvaliteeti.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: tatjana.samsonova@kjlv.ee.Projekt EU49366
Ahtme – Vana Ahtme kergliiklustee rajamine
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Ahtme – Vana Ahtme kergliiklustee rajamine“ taotluse.

Projekti kogumaksumus on 343 918 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 51 588 eurot. Projekti eelarvest 292 330 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav linnaliste piirkondade arendamise meede.
Projekti tegevuste läbiviimise periood on 03.09.- 04.12.2015.

Projekti eesmärgid on Kohtla-Järve Ahtme linnaosa keskuse ja tagamaa parem funktsionaalne sidumine, jalakäijate ja jalgratturite turvalisuse tagamine liiklemisel ning tervistava liikumise laiendamine elanikkonna seas.

Projekti raames rajatakse 2 km kergliiklusteed koos valgustusega ja väikevormidega (pingid, prügikastid).

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin@kjlv.ee .Projekt EU49363
Tammiku - Ahtme kergliiklustee rajamine
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Tammiku - Ahtme kergliiklustee rajamine“ taotluse.

Projekti kogumaksumus on 161 142 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 24 171 eurot. Projekti eelarvest 136 971 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav linnaliste piirkondade arendamise meede.
Projekti tegevuste läbiviimise periood on 03.09.- 04.12.2015.

Projekti eesmärgid on Kohtla-Järve Ahtme linnaosa keskuse ja tagamaa parem funktsionaalne sidumine, jalakäijate ja jalgratturite turvalisuse tagamine liiklemisel ning tervistava liikumise laiendamine elanikkonna seas.

Projekti raames rajatakse 700 m kergliiklusteed koos valgustusega ja väikevormidega (pingid, prügikastid).

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin@kjlv.ee .Projekt EU49042
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) rahuldas Kohtla-Järve Linnavalitsuse ja Kohtla valla projekti „Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine“ taotluse.

Projekti kogumaksumus on 605 322 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 45 400 eurot, Kohtla valla omafinantseering on 45 400 eurot. Projekti eelarvest 514 522 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav kohalike avalike teenuste arendamise meede.
Projekti tegevuste läbiviimise periood on 06.03.- 31.08.2015.

Projekti eesmärgiks on Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise kaudu kvaliteetse ja konkurentsivõimelise hariduse kättesaadavuse tagamine Kohtla-Järve linna Järve linnaosa ja Kohtla valla lastele. Projekti tulemusena vastab gümnaasiumi staadioni uuendatud infrastruktuur nii tehnilistele, keskkonna-, tervisekaitse- jm nõuetele kui ka gümnaasiumi arenguvajadustele ning aitab tagada rajatise jätkusuutliku majapidamise.

Projekti raames rajatakse kunstmurukattega jalgpalliväljak, kunstkattega korvpalli- ja võrkpalliväljakud, kuulitõukesektor, trenažööridega võimlemisala. Rekonstrueeritakse jooksurajad ja hüppekastid. Lahendatakse sademevete ärajuhtimise ja videovalve süsteemid.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin@kjlv.ee .
Projekt EU48856
Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli akende vahetamise I etapp

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas 2015. a I voorus esitatud Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli akende vahetamise I etapp“ taotlust.

Projekti eelarveline maksumus on 53 069 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 21 113 eurot. Toetus summas 31 956 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 01.06.2015 - 30.09.2015.

Projekti raames vahetatakse 69 õpperuumides seni vahetamata jäänud aknaplokki ning paigaldatakse 11 turvarulood keldrikorruse akendele.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: tatjana.samsonova@kjlv.ee .
Projekt EU48065
Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt osaline renoveerimineEttevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas 2014. a II voorus esitatud Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt osaline renoveerimine“ taotlust.

Projekti eelarveline maksumus on 43 003 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 11 047 eurot. Toetus summas 31 956 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 01.05.2015 - 30.09.2015.

Projekti üldine eesmärk on Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine, lasteaia hoone kehtivate nõuetega vastavusse viimine, mis oluliselt tõstab olemasolevate avalike teenuste kvaliteeti.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: tatjana.samsonova@kjlv.ee .

Projekt EU47150
Kohtla-Järve lasteaia Aljonuška akende vahetamine


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas 2014. a I voorus esitatud Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve lasteaia Aljonuška akende vahetamine“ taotlust.

Projekti eelarveline maksumus on 44 475 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 12 519 eurot. Toetus summas 31 956 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 09.06.2014 - 31.08.2014.

Projekti üldine eesmärk on Kohtla-Järve lasteaia Aljonuška õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine, lasteaia hoone kehtivate nõuetega vastavusse viimine läbi kõikide seni vahetamata jäänud aknaplokkide vahetamise. Tulemusena saab lasteaed 79 uut aknaplokki.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: tatjana.samsonova@kjlv.ee .
Projekt EU46123
Kohtla-Järve lasteaia Karuke akende vahetamine


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas 2013. a II voorus esitatud Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve lasteaia Karuke akende vahetamine“ taotlust.

Projekti eelarveline maksumus on 43 018 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 11 062 eurot. Toetus summas 31 956 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 02.06.2014 - 31.08.2014.

Projekti üldine eesmärk on Kohtla-Järve lasteaia Karuke õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine, lasteaia hoone kehtivate nõuetega vastavusse viimine läbi kõikide seni vahetamata jäänud aknaplokkide vahetamise. Tulemusena saab lasteaed 52 uut aknaplokki.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: tatjana.samsonova@kjlv.ee.

Projekt EU43928
Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike osaline renoveerimine


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas 2012. a II voorus esitatud Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike osaline renoveerimine“ taotlust.

Projekti kogumaksumus on 36 946 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 5 542 eurot. Toetus summas 31 404 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 02.01.2013 - 30.08.2013.

Projekti üldiseks eesmärgiks on lasteaia Punamütsike õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine, lasteaia hoone kehtivate nõuetega vastavusse viimine läbi I korruse osalise renoveerimise. Tulemusena saab lasteaed 3 tuletõkkeust, 1 uue aknaploki ning korrastatud koridori pindalaga ca 170 m2.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: tatjana.samsonova@kjlv.ee .
1. Projekt 3-10/2149

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas 05.06.2011. a toetada Kukruse Maja OÜ projekti „Kohtla-Järve linna Kukruse linnaosa kaugküttetrasside rekonstrueerimine“ taotlust.

Projekti kogumaksumus on 662 092 eurot, Kukruse Maja OÜ omafinantseering on 492 375 eurot. Toetus summas 169 717 eurot eraldatakse rohelise investerimisskeemi vahenditest.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 01.04.2012 – 01.11.2012.

2. Projekt 3-10/2094

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas 05.06.2011. a toetada Sompa Maja OÜ projekti „Kohtla-Järve linna Sompa linnaosa kaugküttetrasside rekonstrueerimine“ taotlust.

Projekti kogumaksumus on 2 081 457 eurot, Sompa Maja OÜ omafinantseering on 1 398 242 eurot. Toetus summas 683 215 eurot eraldatakse rohelise investerimisskeemi vahenditest.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 01.04.2012 – 01.11.2012.

Projektide üldiseks eesmärgiks on soojakadude vähenemine, asulate keskkonna parendamine ja tarbijate rahuolu suurenemine teenuse kvaliteediga.

Projekt EU39334
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi dušši- ja riietusruumide renoveerimineEttevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas 17.05.2011. a toetada Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi  dušši- ja riietusruumide renoveerimine“ taotlust.
 
Projekti kogumaksumus on 32 480 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on   4 872 eurot. Toetus summas 27 608 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.
 
Projekti tegevuste läbiviimise periood on 01.06.2011 - 30.09.2011.
 
Projekti üldiseks eesmärgiks on Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õppikeskkonna parendamine ja sportimisvõimaluste arendamine läbi riietusruumide renoveerimise. Tulemusena saavad Järve Gümnaasiumi õpilased mugavad eraldi poiste ja tüdrukute riietusruumid koos dušši- ja WC-ga, mille kasulik pind on 49,6 m2.
 

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: tatjana.samsonova@kjlv.ee

Projekt EU32608
Kohtla-Järve Järve tööstusala juurdepääsuteede rekonstrueerimine                  
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 06.05.2010. a rahuldas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve Järve tööstusala juurdepääsuteede rekonstrueerimine“ taotluse.

Projekti kogumaksumus on 38 005 904 krooni, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 12 813 873 krooni, projekti eelarvest 33 146 518 krooni katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede. Meetme elluviijateks on Siseministeerium ja EAS.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 01.03.2010 - 31.07.2011.

Projekti üldine eesmärk on muuta piirkond konkurentsivõimelisemaks, kaotades kitsaskohad ettevõtlusele olulise infrastruktuuri parendamise läbi. Tulemusena paraneb ettevõtete ligipääs nende kruntidele, väheneb aja- ja sõidukite remondikulu, suureneb liiklusohutus ning luuakse eeldused uute ettevõtete siirdumiseks piirkonda ja seeläbi majanduselu arendamiseks. Konkreetseks tulemiks tööstusala kahe juurdepääsutee Uus-Tehase tänava ja Järveküla tee osaline laiendamine, katete uuendamine, kergliiklustee ja tänavavalgustuse rajamine kogupikkusega 4,287 km lõigul.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: riina.ivanova@kjlv.ee .
Projekt EU33480
Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Keskallee ja Rahvapargi väljaarendamine                  
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 30.12.2009. a otsusega nr 1.1-5.1/09/4019 rahuldas Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt esitatud projekti taotlus, mille kohaselt on projekti läbiviimiseks eraldatud Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava linnaliste piirkondade arendamise meetme kaudu 72 380 409 krooni.

Projekti eelarveline kogumaksumus on 85 425 822 krooni, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering projektis on 12 813 873 krooni.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 07.12.2009 - 30.09.2011.

Projekti eesmärkideks on kohaliku elukeskkonna kvaliteedi parandamiseks Järve linnaosa avaliku linnalise ruumi ja rekreatsioonialade väljaarendamine.

Eesmärkide saavutamiseks rekonstrueeritakse Kohtla-Järve linnakeskus, mis hõlmab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Spordi, Pärna, Torujõe, Keskallee ja Kalevi tänavate vahelist maa-ala. Samuti on rekonstrueeritaval alal Virula väljak, Karl Lutsu tänava haljasala, Lydia Koidula tänav ja Järveküla tee Lydia Koidula ristmikust linna piirini. Projekti raames teostatakse järgnevad tööd:
- kergliiklusteede rajamine;
- teedevõrgu renoveerimine;
- haljastuse uuendamine;
- väljakute katete uuendamine;
- rekreatsioonialade loomine;
- purskkaevude ehitamine;
- vee, kanalisatsiooni ja sademevee kanalisatsiooni süsteemi väljaehitamine;
- elektrisüsteemide ja välisvalgustuse väljaehitamine.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: riina.ivanova@kjlv.ee.
Projekt 2.3.0401.09-0030
Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa kaugkütte trasside rekonstrueerimine
                 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahuldas 29.01.2010. a Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa kaugkütte trasside rekonstrueerimine“ taotluse.

Projekti kogumaksumus on 5 754 425 krooni, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 2 877 213 krooni, projekti eelarvest 2 877 212 krooni katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav meede „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks“. Meetme elluviijaks on KIK.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 01.12.2009 - 31.12.2010.

Projekti raames rekonstrueeritakse Ahtme linnaosa kaugkütte trasside lõigud kogupikkusega 4020 m (soojustrass Kalda-Kaja-Kastani-Pihla 1718 m; soojustrass Sõpruse-Võidu põik 2303 m).

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: viktoria.tsventarnaja@kjlv.ee.
Projekt EU31371
Lasteaia Kirju-Mirju rekonstrueerimine                 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 01.12.2009. a rahuldas Kohtla-Järve Linnavalitsuse ja Kohtla valla projekti „Lasteaia Kirju-Mirju rekonstrueerimine“ taotluse.

Projekti kogumaksumus on 13 386 094 krooni, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 1 003 957 krooni, Kohtla valla omafinantseering on 1003958 krooni. Projekti eelarvest 11 378 179 krooni katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav kohalike avalike teenuste arendamise meede. Meetme elluviijateks on Siseministeerium ja EAS.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 09.07.2009 - 30.08.2010.

Projekti eesmärgiks on Kohtla-Järve lasteaia Kirju-Mirju rekonstrueerimise kaudu kvaliteetse ja konkurentsivõimelise alushariduse kättesaadavuse tagamine Kohtla-Järve linna Järve linnaosa ja Kohtla valla lastele.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: viktoria.tsventarnaja@kjlv.ee.
Projekt „Uue dokumendihaldussüsteemi juurutamine“ taotlusvooru „Dokumendihaldussüsteemide kaasajastamine üleminekuks asutuste vahelisele paberivabale asjaajamisele“ raames                  
18.05.2009.a rahuldas Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus otsusega nr 1-2/09-046 Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt algatatud projekti „Uue dokumendihaldussüsteemi loomine“. Projekti läbiviimiseks on eraldatud EL struktuuritoetust summas 417 200 krooni. Projekti plussiks on see, et ta ei nõua omafinantseeringut. Projekti tegevuste läbiviimise periood on mai 2009 – november 2009.

Projekti eesmärk on tehnologilise ja organisatsioonilise võimekuse loomine Kohtla-Järve allasutuste ja ametiasutuste paberivabaks asjaajamiseks.

Eesmärkide saavutamiseks on kavas:
1. Asutuse vajaduste ja registrite kaardistamine;
2. Programmi häälestamine vastavalt kaardistatud soovidele;
3. Peakasutajate koolitamine häälestuse käigus, häälestuse lihvimine nendepoolse tagasiside baasil;
4. Väliste liideste(DVK, dokumendiregistri avalik liides) käivitamine koostöös peakasutajate ja IT-ga;
5. Lõppkasutajate koolitamine;
6. Süsteemi kasutamise katseaeg;
7. Vajadusel tagasisidel põhinev dokumendihaldusprogrammi täiendamine;
8. Süsteemi lõplik vastuvõtmine pärast ühe kuu pikkust kasutusperioodi.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: julia.boriskina@kjlv.ee

Projekt nr. 2.5.0101.08-0007
Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimine
                  
Kohtla-Järve Linnavalitsuse eestvedamisel 2008. aasta kevadel algatatud projekt "Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimine" kanti Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2008 korraldusega meetme "Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine" investeeringute kavva. Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove otsusega 29. detsembril 2008.a rahuldati linnavalitsuse poolt esitatud toetuse lõpptaotlus, mille kohaselt on projekti läbiviimiseks eraldatud EL struktuuritoetust summas 12 763 800 krooni.

Projekti kogumaksumus on 14 182 000 krooni ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolne omafinantseering projektis on 1 418 200 kr. Projekti tegevuste läbiviimise periood jääb ajavahemikku 01.09.2008 – 28.02.2011. Projekti raames rahastatavate ehitus-renoveerimistöödega on plaanis alustada 2009.a keskel, millele eelneb renoveerimise projekt-dokumentatsiooni koostamine.

Projekti eesmärgiks on suurendada Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas pakutava noortele suunatud huvihariduse kättesaadavust ja kvaliteeti läbi Loomemaja hoone tehnilise seisukorra parandamise.

Eesmärkide saavutamiseks on kavas läbi viia Loomemaja hoone renoveerimistööd, mille käigus:

- koostatakse renoveerimistööde projekt-dokumentatsioon;
- uuendatakse hoone tehnosüsteemid;
- paigaldatakse hoone ümber drenaažisüsteem;
- renoveeritakse olemasolevad õppe- ja abiruumid;
- renoveeritakse hoone avariiväljapääsud, trepid ja välisfassaadid;
- kohandatakse Loomemaja territoorium, sissepääsud ja fuajee erivajadustega  inimeste juurdepääsuks;
- renoveeritakse ja võetakse õppe- ja abiruumidena kasutusele seni kasutuseta seisnud avariilised keldriruumid;
- korrastatakse hoone lähiümbrus ning taastatakse territooriumil paiknevad juurdepääsuteed.

Projekti kaasfinantseeriv Euroopa Regionaalarengu Fond (European Regional Development Fund - ERDF) on EL struktuurifond, millest finantseeritakse tegevusi regioonidevaheliste erinevuste vähendamiseks, ettevõtluse toetamiseks, tehnoloogia ja innovatsioonide arendamiseks, infrastruktuuride kaasajastamiseks jmt.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: press@datanet.ee.Projekt 1.0301.08-0291
Kohtla-Järve tööharjutuskeskuse loomine


14. aprillil 2009.a rahuldas Tööturuamet oma otsusega Kohtla-Järve Linnavalitsuse algatatud projekti „Kohtla-Järve tööharjutuskeskuse loomine” sotsiaalministri 16.05.2008.a määruse nr 26 „Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi aastaks 2004-2006” meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul” osa „Sotsiaalministeeriumi ja tööharjutuskeskuste investeeringute kava” raames antava toetuste alusel.

Projekti kogumaksumus on 3 000 000 krooni. Projekti tegevustega alustati juba käesoleva aasta aprillist ning peavad lõppema 30.06.2009.a.

Projekti eesmärgiks on luua Kohtla-Järvele pikaajaliste töötute töövõimet ja töövalmidust toetav tööharjutuskeskus töötute sotsiaalseks aktiviseerimiseks. Tööharjutuskeskus omalt poolt aga pakub tulemuslikumat ja kvaliteetsemat tööharjutusteenust.

Eesmärkide saavutamiseks on kavandatud kohandada Spordi 2 hoones asuva tööharjutuskeskuse klassi- ja tööruume ning soetada nendesse mööbel, arvutid, töövahendid- ja muud vajalikud seadmed. Antud projekti käigus konkreetseid tegevusi sihtrühmaga ei toimu kuna selleks ei jätku ajalist ressurssi, luuakse vaid eeltingimused ehk materiaalne baas sihtrühmaga tegevuste läbiviimiseks.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: moonika.matti@kjlv.ee