Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Välisõhk

Välisõhk on üks keskkonna elutähtsatest komponentidest. Elame suurema osa oma elust välisõhku hingates. Välisõhust oleneb ka see, missugust õhku me hingame kodus. Tube saab ju tuulutada ainult värske ja puhta välisõhuga. Veelgi laiemas plaanis oleneb välisõhust, õigemini saasteainetest, mida õhk sisaldab, elu eksistents.

Meid ümbritseva õhu kaitseks on välisõhu kaitse seadus, mis on aluseks määruste ja teiste õigusaktide koostamisel. Välisõhu kaitse seaduse eesmärk on tagada õhu kvaliteedi säilitamine ja parandamine. Seadus reguleerib tegevusi, millega võib kaasneda välisõhu mõjutamine. Vastavalt keskkonnaministri määrusele "Välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud piirnormid ning nende saavutamise tähtajad" kehtestatakse ka piirnormid.

Kohtla-Järve linnas asuvates   seirejaamades seiratavate õhuanalüüside tulemustega on kõigil huvilistel võimalik tutvuda järgnevatel aadressidel:

http://airviro.klab.ee/
http://seirejaam.vkg.ee/