Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu 4. mai erakorralisel istungil vaatasid volikogu liikmed läbi kolm haldusreformiga seotud küsimust. Linnavolikogu kinnitas Kohtla-Järve Viivikonna linnaosana (Viivikonna ja Sirgala) määratud territooriumil ajavahemikul 23. aprillist - 24. aprillini 2017. a Vaivara valla ja Kohtla-Järve linna piiride muutmise Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa Vaivara valla koosseisu arvamiseks korraldatud elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused (otsus nr 214), Kohtla-Järve linna ja Vaivara valla ühinemiskokkuleppe (otsus nr 213) ja nõustus Vabariigi Valitsuse ettepanekuga Vaivara valla piiri muutmiseks senise Kohtla-Järve Viivikonna linnaosana (Viivikonna ja Sirgala) määratud territooriumi arvamisega Vaivara valla koosseisu (otsus nr 215).

otsus nr 213
otsus nr 213 lisa
otsus nr 214
otsus nr 215
Maakatastrikaart