Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Raieloa taotlemine

Üksikpuude raiet Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil reguleerib Kohtla-Järve Linnavolikogu 26.06.2013. a määrus nr 181 „Puu raieloa andmise tingimused ja kord“.
Kohtla-Järve Linnavalitsusel on õigus väljastada raieluba, taotleja poolt esitatud nõuetekohase taotluse alusel.
Taotluse võib linnavalitsusele esitada e-maili teel või paberkandjal. Digitaalselt edastades peab taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Raieloa taotluse leiate siit.

NB!
Raieluba ei ole vaja taotleda:
 1) tuuleheite või tormimurru korral maha kukkunud või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule;
 2) eravalduses olevate viljapuude likvideerimiseks.