Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Lemmikloomad

Koerte ja kasside pidamine

Koerte ja kasside pidamist Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil reguleerivad:

Loomakaitseseadus
Kohtla-Järve Linnavolikogu 24.04.2013. a vastu võetud määrus nr 171 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“