Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Aadressiandmed

27.04.2015 

Kohtla-Järve Linnavalitsus otsustab määrata Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas asuvatele hoonetele lähiaadressid järgmiselt:


Katastritunnus

Ehitisregistri kood

koha-aadress

32206:001:0220

 

EHR nr 102032412

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Sõpruse tn 82/1

EHR nr 102032413

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Sõpruse tn 82

 Arvamused ja ettepanekud võib esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele linnavalitsus@kjlv.ee (märksõna aadress) hiljemalt 11. mai 2015.a.  

21.04.2015 

Kohtla-Järve Linnavalitsus otsustab määrata Kohtla-Järve linna Järve linnaosas asuvatele garaažidele lähiaadressid järgmiselt:


    1. katastris registreeritud:

Katastritunnus

Ehitisregistri kood

koha-aadress

32213:001:0002

 

EHR nr 102032240

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Niidu tn 11/1

EHR nr 102032241

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Niidu tn 11/2

32213:001:0044

 

EHR nr 102038606

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Niidu tn 19/1

EHR nr 120549487

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Niidu tn 19/2

32213:001:0019

 

EHR nr 102035794

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Niidu tn 33/1

EHR nr 102035795

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Niidu tn 33/2

 

2.     katastris registreerimata:

Ehitisregistri kood

koha-aadress

EHR nr 102029088

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Niidu tn 21/1

EHR nr 120547261

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Niidu tn 21/2

 

 

 

 

Lisa

Arvamused ja ettepanekud võib esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele linnavalitsus@kjlv.ee (märksõna aadress) hiljemalt 5. mai 2015.a.  

Aleksandra Sirotenko
infotöötluse spetsialist
Tel: 33 78 614

16.04.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus otsustab muuta aadressiobjektidel koha-aadressid alljärgnevalt:


aadressiobjekt

olemasolev koha-aadress

uus koha-aadress

Katastriüksus 32214:004:0117

 

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Pärna tn 21a

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Vahtra tn 8e

Katastriüksus 32214:004:0105

Ehitis

EHR nr 102010833

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Pärna tn 25

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 22

Ehitis

EHR nr 102029120

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Vahtra tn 8c

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Vahtra tn 8b

Katastriüksus 32214:004:0188

Ehitis

EHR nr 102029200

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Vahtra tn 8b

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Vahtra tn 8c


Arvamused ja ettepanekud võib esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele linnavalitsus@kjlv.ee (märksõna aadress) hiljemalt 30. aplilli 2015.a. 

Aleksandra Sirotenko
infotöötluse spetsialist
Tel: 33 78 614

14.04.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus otsustab määrata Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas alajaamale, mis asub katastriüksuse Ritsika vkt 16 juures, lähiaadress järgmiselt:
Ahtme 35/6 kv alajaamale (ehitisregistri kood 220676363) - Ritsika vkt 16a (vt. Lisa).

Arvamused ja ettepanekud võib esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele linnavalitsus@kjlv.ee (märksõna aadress) hiljemalt 29. aplilli 2015.a. 

Lisa