Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Uudised


20.02.2018


Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks on linna lasteaiad valmistunud juba pikka aega. Kaunistatud on lasteaia ruumid ja toimuvad pidulikud üritused. Lasteaedade ruumide kaunistamisele ja peomeeleolu loomisele on kaasa aidanud nii lasteaia töötajad, lapsed kui ka lapsevanemad.

Stendidele on paigutatud infomaterjali Eesti Vabariigi kohta, väljas on laste joonistuste näitused, kaasatud on ka lapsevanemad, kes on soovinud koos lastega oma kätega midagi teha rühmade kaunistamiseks. Lasteaedade töötajad on aga selleks tähtpäevaks valmistunud juba ammu, mõeldes aegsasti, kuidas laste pidudeks kaunistada saali, kuidas lastele anda teadmisi Eestist ja saabuvast tähtpäevast.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäev on kõikide Eestis elavate inimeste ühine pidupäev. Esimesed teadmised oma riigist ja traditsioonidest saavad lapsed lasteaiast ja kodust oma vanematelt.

Soovime kõigile head Eesti Vabariigi 100. aastapäeva!

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10, Foto 11, Foto 12, Foto 13

Sotsiaalteenistus

20.02.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 20. veebruari 2018. a istungil vaadati läbi 27 küsimust, millest viis olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid, kinnitati Laste ja perede nõustamiskomisjoni ja Ahtme klubi töötajate koosseisud ning väljastati ehitusluba.

Linnakantselei

14.02.2018

AVALIK ARUTELU

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoones (Kohtla-Järve, Keskallee 19) toimub 2. märtsil 2018. a kell 15:00 avalik arutelu, mille põhiteemaks on keskkonnaalased probleemid Kohtla-Järve linnas.

Ettekande esitab Viru Keemia Grupp AS, kes annab ülevaate tööstusettevõtte hetkeolukorrast- ja planeeritavatest tegevustest tulevikus. Avalikule arutelule on oodatud kõik linnaelanikud ja asjahuvilised.

Majandusteenistus

14.02.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. veebruari 2018. a istungil vaadati läbi 34 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati eelarve artiklite lõikes ja Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoolekogu koosseis, määrati projekteerimistingimused ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

13.02.2018

 

Eesti Vabriigi 100. aastapäevale pühendatud üritused Kohtla-Järve linnas 24.02.2018

10.00 Pärgade asetamine Vabadussõjas hukkunutele ausamba jalamile
13.00 Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kontsert Ahtme Klubis
Esinevad Ahtme Klubi loomingulised kollektiivid
15.00 Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kontsert "Palju õnne,kallis Eesti!"
Kohtla-Järve Kultuurikeskuses
Esinevad: JÄRSUMÄE VIRVE PEREANSAMBEL ja AKORDIONIST (Kihnu saar)
Rahvatantsurühm KOIDUPUNA, juhendaja KALEV JÄRVELA (Tallinn)

Sissepääs tasuta!

Sotsiaalteenistus

13.02.2018

Teadaanne


21. veebruaril k.a kell 17.00-18.00 võtab Ahtme haruraamatukogus aadressil Ridaküla tn 4 kodanikke vastu Kohtla-Järve Linnavolikogu liige Sergei Lopin.

13. veebruaril k.a kell 17.00-18.00 võtab linnavolikogu istungite väikses saalis aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve, kodanikke vastu Kohtla-Järve Linnavolikogu liige Anton Dijev.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

12.02.2018Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks on kõikides linna lasteaedades korraldatud laste joonistuste näitus "Eesti, minu kodu". Näitused on väljas kogu veebruarikuu. Lapsed on joonistanud kõike, mis neile seondub Eesti ja koduga. Joonistustel on kujutatud Eestimaa loodust, sümboolikat, rahvariietes inimesi ja palju muud.

Õpetajate sõnul on lastel Eestist palju teadmisi ja see kajastub ka joonistustes. Laste joonistused on  õnnitlused Eestile sajandaks sünnipäevaks.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Sotsiaalteenistus


09.02.2018Lasteaias Punamütsike toimus ühine pidulik muusikaline integreeritud tegevus lastega "Eesti Vabariigi sünnipäev - 100 aastat". Osalesid lapsed lasteaedadest Punamütsike, Rukkilill ja Tareke.

Sotsiaalteenistus

08.02.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 6. veebruari 2018. a istungil vaadati läbi 9 küsimust. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse "Liiklusseaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine" eelnõu, otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid ja kinnitati plaanilise teenistusliku järelevalve teostamine Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavates asutustes 2018. aastal.

Linnakantselei

06.02.2018

Peagi on käes taas tulude deklareerimise aeg.
Nagu ka eelnevatel aastatel, algab tulude deklareerimine 15.veebruarist. Alates 7.veebruarist kuni 9.veebruarini on igal inimesel võimalik tutvuda e-maksuametis/etollis oma eeltäidetud andmetega, mis Maksu- ja tolliametile teada on.

Loe lähemalt...

05.02.201807.02.2018 toimub Ahtme Kunstide Koolis V Virumaa kammermuusikapäev "Eesti meeleolud," milles osalevad Jõhvi Muusikakooli, Kohtla-Järve ja Ahtme kunstide koolide õpilased.

Traditsioonilise ürituse omanäolisus seisneb selles, et tulevad esitamisele ainult Eesti heliloojate teosed ning peale noorte muusikute esinemist esinevad Eesti tuntud interpreedid.

Tänavune juubelikohtumine on pühendatud Eesti Vabariigi 100.aastapäevale.

Kontsert toimub kahes osas: kell 14.00 esinevad noored interpreedid ja kell 16.00 külalised - klaveriduo Kai Ratassepp ja Mati Mikalai, kes musitseerivad koos ligi 20 aastat.

Sissepääs tasuta.

Sotsiaalteenistus

02.02.201827.01.2018 toimus Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas (KNLM) traditsiooniline vokaalinstrumentaalansamblite (VIA) festival "Meid sidus muusika". Sellel aastal oli festival pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubeliaastapäevale. Festivali alguses said küünalde süütamise au headuse, rõõmu, rahu ja sõpruse märgiks "uustulnukad" , kelleks olid Kohtla-Järve Vene Gümnaasiumi ansambli liikmed.

Festivalist võttis osa 16 kollektiivi - lauljad ja pillimängijad (86 esinejat), kelle esituses võis kuulda žanriliselt väga erinevat muusikat.

Loe lähemalt...

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7

02.02.2018

Kolmapäeval, 31. jaanuaril 2018. a toimunud istungil võttis Kohtla-Järve Linnavolikogu vastu linna 2018. a eelarve. Kokku 2018. aasta eelarve põhitegevuse tulud on 40 505 359 eurot, millest maksude osakaal on 48,10% (sh 48,0% tulumaks), põhitegevuseks saadavad toetused 43,39% (sh toetus- ja tasandusfond 42,77%), tulud kaupade ja teenuste müügist 8,41% ja muud tulud 40 tuhat 600 eurot 0,10% (laekumised vee erikasutusest). Põhitegevuse kulude mahuks 2018. aastal on kavandatud summa 40 874 629 eurot. Põhitegevuse kuludest on 90,92% väljaminekud tegevuskuludeks ja 9,08% antavatest toetustest tegevuskuludeks. Investeerimistegevus on 4 753 137 eurot. Finantseerimistegevuse maht on 1 602 000 tuhat eurot.

Kohtla-Järve linna objektide investeeringuteks otsustati võtta laenu summas 2 500 000 eurot.

Linnaelanikele osutatavate kultuuriteenuste kvaliteedi tõstmiseks otsustati liita Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus Oru klubi Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatava asutusega Ahme klubi.

Otsustati võtta vastu Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Pärna tn 49 kinnistu, Ravi tänava puupargi ning ümbritsevate Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikude detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasolevale koolihoonele juurdeehitamise ja koolistaadioni rajamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning jalg- ja jalgrattatee kavandamine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, piirnevatel Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikudel liikluse ning parkimisevõimaluse korraldamine, teenindavate rajatiste ja teede asukoha määramine.

Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni esildise alusel otsustati omistada Kohtla-Järve linna aukodaniku nimetus Valeri Korb’ile.

Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni esimehe Viktoria Tsventarnaja ettepanekul otsustati suurendada majanduskomisjoni koosseisu ühe liikme võrra ning kinnitada uueks komisjoni liikmeks Julia Kropatševa.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

01.02.2018

Viimasel päevadel on Kohtla-Järve linnas ette tulnud juhtumeid, kus vene keelt kõnelevad isikud üritavad heausklikele inimestele tänavatel kaupa müüa. Politseile teadaolevalt sõidavad isikud Läti ja Leedu numbrimärkidega sõidukitega ning pakuvad müügiks hea hinnaga kaupa, mille saab kätte odavamalt kui poes. Alles hiljem, juba kodus olles, mõistavad inimesed, et neid on petetud - kaup ei ole sugugi odav, kvaliteetne, on kahjustatud või ei ole karbis isegi mitte sama toode, mida algselt pakuti. Varasemast on politseile tuttavad ka juhtumid, kus maantee ääres seisvatest sõidukitest müüakse kullast ehteid. Hiljem avastavad ostjad, et tegu on hoopis üle kullatud ehetega.

Politseile teadaolevalt ei ole viimaste päevade jooksul keegi petta saanud. Küll aga on Jõhvis ja Kohtla-Järvel kaupluste parklates kirjeldatud välismaiste numbrimärkidega autosid ja isikuid tegutsemas märgatud ning tähelepanelikud elanikud on sellest politseile teada andnud.

Politsei tuletab meelde, et mitte keegi ei ole kohustatud tänaval või muus kohas võõrastelt isikutelt kaupa ostma. Kui inimene heausklikult siiski kauba soetab, ei ole kedagi süüdistada. Kahtlasest müügitegevusest tänavatel tasub politseid teavitada. Patrullid kontrollivad saabunud infot ning isikud lahkuvad. Politsei saab müüjaid karistada alles siis, kui nad on agressiivsed ja kasutavad ostja suhtes jõudu.

01.02.201820. jaanuaril 2018.a kuulutas Eesti Kooriühing välja koori, puhkpilliorkestri, dirigendi, dirigendi-muusikaõpetaja, orkestridirigendi ja noore dirigendi 2017. aasta aastapreemiad. Lisaks kooriühingu aastapreemiatele anti üle Uno Järvela stipendiumifondi autasud.

Stipendiumifond on asutatud 2012. aastal Gadobeim Järvela poolt Gustav Ernesaksa fondi juurde koorijuhi ja muusikapedagoogi Uno Järvela (1926 - 2012) mälestuse jäädvustamiseks. Uno Järvela stipendiumifondi eesmärgiks on toetada poistekooride dirigente ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika eriala üliõpilasi.

Uno Järvela stipendiumifondi poistekooride dirigendi stipendiumi sai ka Ahtme Kunstide Kooli mudilas-, laste- ja poistekoori dirigent Olga Portnova, kes asus Ahtme Kunstide Kooli tööle 1997. aastal solfedžoõpetajana ja koorijuhina.

Olga Portnova osaleb igal aastal koos oma kooridega erinevatel vabariiklikel ja piirkondlikel festivalidel ning muudel üritustel, kus nad esindavad väärikalt Kohtla-Järve linna ja Ahtme Kunstide Kooli. Märkimisväärse ja tulemusrikka töö eest noorte kasvatamisel ja eesti rahvusliku kultuuri edendamisel on Olga Portnovat korduvalt autasustatud Kohtla-Järve Linnavalitsuse tänukirjadega ning 2009. aastal on ta pälvinud Aasta õpetaja tiitli.

2017.a sai Olga Portnova Kultuurkapitali tunnustuspreemia koorilaulutraditsioonide hoidmise ja arendamise eest.

Sotsiaalteenistus

26.01.2018

Teadaanne


5. ja 21. veebruaril k.a kell 17.00-18.00 võtab aadressil Estonia pst 38, Kohtla-Järve, kodanikke vastu Kohtla-Järve Linnavolikogu liige Sergei Lopin.

6. ja 13. veebruaril k.a kell 17.00-18.00 võtab linnavolikogu istungite väikses saalis aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve, kodanikke vastu Kohtla-Järve Linnavolikogu liige Anton Dijev.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

25.01.2018

Teadaanne


Kohtla-Järve Linnavolikogu VII istung toimub 31. jaanuaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees


23.01.2018


Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum viib läbi Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud loengusarja "Kohtla-Järve kunstnikud". Loengud toimuvad laupäeviti, läbiviija Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi virtuaalse filiaali juhataja Olga Žarkova.

27.01.2018 kell 11:00 - Kunstnik Yuri Khorev
17.02.2018 kell 11:00 - Kunstnik Aarne Hanni
10.03.2018 kell 11:00 - Kunstnik Aivar Rihkrand
24.03.2018 kell 11:00 - Kunstnik Tamara Breideks
07.04.2018 kell 11:00 - Kunstnik Eduard Kont
21.04.2018 kell 11:00 - Kunstnik Svetlana Petrova
19.05.2018 kell 11:00 - Kunstnik Leili Pure
02.06.2018 kell 11:00 - Kunstnik Gennadi Jeltsov
16.06.2018 kell 11:00 - Kunstnik Aleksandr Dikusenko

Sissepääs on näituse piletiga.

Sotsiaalteenustus

23.01.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 23. jaanuari 2018. a istungil vaadati läbi 14 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati eraldada linnaeelarves ettenähtud huvitegevuse reservist vahendid, määrati projekteerimistingimused ja väljastati kasutusluba.

Linnakantselei

22.01.2018

Alates 01.01.2018 Kohtla-Järve linn ühekordselt toetab matuste korraldamist lahkunute puhul 250 euro ulatuses. Matusetoetust makstakse isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Kohtla-Järve linn. Matusetoetust võib taotleda surnu abikaasa, sugulane või muu füüsiline isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud. Matusekulud on surnu transportimise,tuhastamise ja matmise kulud. Matusetoetuse taotlus esitatakse Kohtla-Järve Linnavalitsusele registreerimiseks vastavalt kinnitatud vormile. Taotlusele lisatakse surmatõend ning matuse korraldamist tõendavaid kuludokumente ja muus asjakohaseid dokumente. Toetus määratakse, kui taotlus on esitatud kahe kuu jooksul isiku surmapäevast.

Lisa:
1. Kohtla-Järve Linnavolikogu kinnitatud 11.01.2018.a määrus nr 7 "Matusetoetuse maksmise kord"
2. Matusetoetuse taotlus

18.01.2018

Nädalavahetusel toimusid Kohtla-Järve Spordikeskuses kaks suurejoonelist maadlusvõistlust: XXXVIII Avo Talpase mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses ja vabamaadluse noortesarja „NUBLUST NABIKS“ I etapp.

Avo Talpase mälestusvõistlustel kreeka-rooma maadluses osalesid Leedu, Läti, Ukraina ja Eesti maadlejad. Kokku 89 sportlast. Kadettide vanuseklassis võistlesid 2001. a ja hiljem sündinud maadlejad kehakaaludes: 41-45; -48; -51; -55; -60; -65; -71; -80; - 92.- ja 110 kg. Juuniorid ja täiskasvanud võistlesid koos kehakaaludes: -60; -63; -67; -72; -77; -82; -87 -97; ja -130 kg.

Rahvusvahelistel mälestusvõistlustel kreeka-rooma maadluses Avo Talpase kehakaalus -82 kg võitis ukrainlane Aleksandr Serchanjuk, teisele kohale tuli Raoul Aho Leitham (Korrus3) ja kolmanda koha saavutas Maxim Sapun Ukrainast.

Noorte seeriavõistluse „NUBLUST NABIKS“ I etapil osales 126 vabamaadlejat Lätist ja Eestist. Võistlust korraldati 2003.a ja hiljem sündinud noormaadlejatele. Kohtla-Järve spordiklubi Kuldkaru esindasid võistlustel 38 maadlejat. Esimesed kohad saavutasid: Murat Muhhametzjanov kehakaalus kuni 35 kg, Nikolai Tarassov kehakallus kuni 44 kg, Kirill Kanin kehakaalus kuni 48 kg, Kirill Skiller kehakaalus kuni 52 kg ja Aleksei Saulits kehakaalus kuni 68 kg. Naismaadluses tuli võitjaks Julia Sablovskaja kehakaaluus +62 kg.

Maadlusvõistlusi korraldasid Kohtla-Järve Spordiselts KALEV koostöös Eesti Maadlusliidu ja spordiklubiga Kuldkaru.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

Sotsiaalteenistu

18.01.2018

27. oktoobril 2017. a moodustati Kohtla-Järve Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Fraktsiooni liikmeteks on selle esimees Eduard Odinets, aseesimees Jevgeni Saltõkov ning Nikolai Kutašov, Jelena Netšajeva ja Jelena Mutonen.

Alates 30. jaanuarist k.a Kohtla-Järve Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed võtavad kodanikke vastu aadressil Keskallee 19, linnavolikogu istungite väikses saalis, iga kuu viimasel teisipäeval, v.a juulis kella 16.00-17.00.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei


17.01.2018
22.01–27.01.2018 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses toimuvad Eesti Kultuuri Päevad.

17.01.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 16. jaanuari 2018. a istungil vaadati läbi 9 küsimust, millest üks oli lisaküsimus ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile teisele lugemisele määruse „Kohtla-Järve linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine“ eelnõu ning otsuste „Laenu võtmine“ ja „Ahtme klubi ja Oru klubi ümberkorraldamine Ahtme klubiks“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogu koosseisud, väljastati ehitusluba.

Linnakantselei

16.01.2018

Neljapäeval, 11. jaanuaril 2018. a toimunud istungil võttis Kohtla-Järve Linnavolikogu vastu määruse nr 7 „Matusetoetuse maksmise kord“, mis sätestab Kohtla-Järve linna eelarvest eraldatud matusetoetuse määramise tingimused ja maksmise korra. Matusetoetuse suurus on 250 eurot.

Seoses sotsiaalhoolekande seaduse muutmisega võttis Kohtla-Järve Linnavolikogu vastu määruse nr 8 „Asendus- ja järelhooldusteenusele suunamise ning rahastamise kord“, mis kehtestab asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamist Kohtla-Järve linnas.

Samuti toimunud istungil võeti vastu Kohtla-Järve linna jäätmekava aastateks 2018-2022. Kohtla-Järve linna jäätmekava on Kohtla-Järve linna arengukava osa, mis käsitleb linna jäätmehoolduse arendamist.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

09.01.2018

Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud sündmused ja tegevused Kohtla-Järve linnas

04.01.2018

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu VI istung toimub 11. jaanuaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

Arhiiv 2017, Arhiiv 2016, Arhiiv