Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Uudised


26.04.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 25. aprilli 2017. a istungil vaadati läbi 17 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Kohtla-Järve Viivikonna linnaosana (Viivikonna ja Sirgala) määratud territooriumi elanike küsitluse tulemuste kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Kultuurikeskuse ja Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud ning Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke arengukava õppeaastateks 2017-2020.

Linnakantselei


25.04.2017Eesti peaminister Jüri Ratas külastas Kohtla.Järvet. Tööalasel kohtumisel rääkisid linnapea Ljudmila Jantšenko, meie regioonist valitud Riigikogu liige Valeri Korb, linnavalitsuse töötajad ning linnavolikogu esindajad valitsuse juhile üksikasjalikult meie linnast, meie projektidest, probleemidest ja plaanidest. Räägiti õppeasutustest, kultuuritööst, spordirajatistest, linna läbivatest transiitteedest, ühiskondlikust transpordist ja tervishoiust. Näitlikult esitati Ahtme Keskuse, uue spordikeskuse, Põhja mikrorajooni jne renoveerimise projekte.

Erilist tähelepanu pöörati praegu loodavale tööstuspargile Järve linnaosas, kuna see tähendab töökohti tulevikus, mis on linna elu aluseks. Meie tööstuspark pakub parimaid võimalusi potentsiaalsetele suurinvestoritele suurtööstuste rajamiseks Eesti piires. Tööstuspargi edukaks käivitamiseks loodab linn valitsuse abile – eelkõige oleks soovitav võtta riiklikul tasemel vastu otsus esialgsete soodustuste loomiseks uutele ettevõtetele, see võimaldaks kaasata investoreid.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

25.04.2017

Kohtla-Järve Viivikonna linnaosana (Viivikonna ja Sirgala) määratud territooriumi elanike küsitluse tulemused Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldas 23. ja 24. aprillil 2017. a Viivikonna elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega. Viivikonna elanik vastas küsimusele, kas ta nõus haldusreformi käigus Viivikonna arvamisega Vaivara valla koosseisu. Küsitluses osalejate nimekirja oli kantud 107 elanikku. Arvamust avaldas 13 isikut, ehk 12,15 % nimekirja kantud elanikest. Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa (Viivikonna ja Sirgala) Vaivara valla koosseisu arvamise poolt hääletas 3 isikut, ehk 2,8 % arvamuse avaldajatest ja vastu 10 isikut, ehk 9,35 % arvamuse avaldajatest.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse ajutine komisjon

24.04.2017

28. aprillil on Ülemaailmne tööohutuse ja töötervishoiu päev. Ülemaailmne tööohutuse ja töötervishoiu päev (World Day for Safety and Health at Work) pärineb Kanada töötajate 1989. aasta otsusest tähistada iga aasta 28. aprillil töö läbi surma või trauma saanud töötajate mälestuspäeva. Maailma 13 riigis – näiteks Belgias, Luksemburgis, Poolas, Portugalis, Hispaanias, Kanadas, Brasiilias jm – on see päev tänaseks kuulutatud ametlikuks üleriigiliseks mälestuspäevaks ning seda tähistatakse miitingute, meeleavalduste, seminaride ja konverentsidega, millest võtavad osa ka valitsuste ja parlamentide esindajad tipptasemel.

Sotsiaalteenistus

21.04.2017

17.aprillil algas üle-eestiline kampaania „Soovin, et sa mind kuulad – mul on HÄÄL“, mis julgustab lapsi oma arvamust väljendama ning rääkima oma mõtetest ja muredest lapsevanematele, lähedastele, sõpradele. Ühtlasi julgustab kampaania täiskasvanuid rohkem märkama lapsi ning neile tähelepanu pöörama.

„Kõik algab jagamisest ja rääkimisest. Selleks, et oma mõtteid jagada või probleemi lahendada, on vaja see endast välja saada, rääkida,“ ütles sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna juht Eve Liblik ning lisas, et meil kõigil on hääl, oma arvamus, aga vahel seda lihtsalt ei kuulata ega märgata.

Loe lähemalt...

20.04.2017

Toimus Kohtla-Järve lasteaedade VII keelekümbluskonverents, mille korraldajaks oli Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Keelekümbluskonverentsid on saanud traditsioonilisteks üritusteks, mida korraldatakse iga-aastaselt aprillikuus. Selle aasta konverentsil esinesid kontserdiga Ahtme linnaosa keelekümblusrühmade lapsed, kes esitasid laule ja luuletusi. Lasteaedade Rukkilill, Pääsuke, Karuke, Tuhkatriinu, Punamütsike, Tareke ja Kirju- Mirju õpetajad esinesid töökogemuslike ettekannetega. Kohtla-Järve Linnavalitsus tänas ja tunnustas keelekümbluslasteaedu tänuväärse töö eest keelekümblusprogrammi rakendamisel ja lastele eesti keel õpetamisel.

Keelekümbluslasteaedade tegevust koordineerib vabariigis Sihtasutus Innove, kelle esindaja Kadri Peterson, kes on keelekümbluse lasteaiaprogrammide koordinaator, viibis samuti konverentsil. Kadri Peterson tõi enda esinemises Kohtla-Järve keelekümbluslasteaedade töö juures välja väga palju positiivset ja tänas lasteaedu ning linnavalitsust keelekümblusprogrammi rakendamisse panustamise ja keelkümblusrühmade töö korraldamise eest. Linna üheksas keelekümbluslasteaias töötab käesoleval ajal kokku 26 keelekümblusrühma.

Sotsiaalteenistus

20.04.2017

Teadaanne


Kohtla-Järve Linnavolikogu XLVII istung toimub 26. aprillil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

19.04.2017Tallinna Tervishoiu Kõrgkool koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega  ja spordiklubiga KLEO kutsub linnaelanikke 25.04.2017  kell 13.30 Südamepäevale. Südamepäev  toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuses   Kohtla-Järve Kukruse linnaosas aadressil Lehe 12.

Südamepäeva kava:
13.30 - 14.30   Loeng  „Treeni targalt, hoia oma südant“ Lektorid: Natalja Voss   aeroobika ja rühmatreeningute treener (V  tase)  ja Albina Sider, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud
14.40 - 15.40   Zumba Fitnessi tund teemal „ Liikumine on eluviis“, juhendaja  Natalja Voss
15.50 - 16.30   Konsultatsioon  tervislikust eluviisist ja liikumisest. Küsimustele vastavad Natalja Voss ja Albina Sider
13.30 - 16.30   Tervisenäitajate mõõtmised: vererõhk, veresuhkur, kehamassiindeks ja rasvaprotsent (soovitavalt enne mõõtmist 2 tundi mitte süüa ja juua) - Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilased
15.40 - 16.30   Tervislikud suupisted, janu kustutamine  (vesi „Saku Läte“)

Lisainformatsioon  telefonil  6711 788  või  6711780  

Üritus on osalejatele tasuta.

Sotsiaalteenistus
Tervisenõukogu

18.04.2017

Elanike küsitlus Kohtla-Järve  Viivikonna linnaosana (Viivikonna ja Sirgala) määratud territooriumil (edaspidi Viivikonna)

Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldab Viivikonna elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega.  Viivikonna  elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Kohtla-Järve  Viivikonna linnaosa arvamist Vaivara valla koosseisu. Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub aadressil Nooruse tn 9 (Sirgala) ja elektrooniliselt veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee.

Loe lähemalt...

18.04.2017

Materjal on seotud Südamekuuga , mida korraldatakse nii terves Eestis kui ka Kohtla-Järvel.

Soovitused tervislikuks toitumiseks

Tervisliku toitumise põhimõtete järgimine on jõukohane kõigile. Kui loed läbi järgnevad reeglid ja võtad need toitumisel aluseks, toimidki juba õigesti.

Ole aktiivne, liigu rohkem, istu vähem
Energia saamine ja kulutamine peavad olema tasakaalus. Selleks, ainevahetuse korrashoidmiseks ning hea tervise tagamiseks tuleks ennast kindlasti liigutada ning vähendada päevast istumisaega, eriti erinevate ekraanide taga.

Loe lähemalt...

18.04.201717.04.2017Ahtme linnaosas Tervise tn kuni Altserva tn ulatuva jalgratta-jalgtee ehitus käib täiskäigul. Elektrikaablite paigaldus on lõpetatud, alustatud on teealust ehitust. Seejärel demonteeritakse vana asfaltkate seal, kus see on olemas ning lõpuks pannakse kogu tee ulatuses maha uus asfalt. Töid tehakse graafikut ennetades.

Arenguteenistus

13.04.2017

Materjal on seotud Südamekuuga , mida korraldatakse nii terves Eestis kui ka Kohtla-Järvel.

Uued riiklikud toitumissoovitused laiendavad piire

Autor: terviseinfo.ee

Uuendatud riiklikud toitumis- ja liikumissoovitused seniseid soovitusi olulisel määral ei muuda, eelkõige on muutunud osade toitainete saamise soovitus. Eesti elanike toitumisharjumustes tuleks aga oluliselt vähendada magusa ning liha ja lihatoodete söömist.

Loe lähemalt...

13.04.2017Hiljuti käisid Kultuurikeskuse loomingulised kollektiivid „Radost“ ja „Kelluke“ Sompas ning esinesid linnaosa klubis kontserdiga. Noorte artistide esinemist kogunes vaatama palju publikut, kellele väga meeldisid nii tantsu- kui ka vokaalsed numbrid. Imestada pole siin midagi, sest lapsed tantsivad ja laulavad nii siiralt ja emotsionaalselt, et ükskõikseks jääda pole lihtsalt võimalik.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7

Linnakantselei

13.04.201720. mail 2017.a 12:00 antakse Kohtla-Järve Kultuurikeskuse juurest start Eastman Charity Run nime kandvale heategevusjooksule, mille eesmärgiks on aidata haigete lastega peresid.

Jooksust võivad võtta osa kõik soovijad ja sellele registreerumine toimub kohapeal. Iga jooksul osaleja eest maksab Eastman Specialties OÜ. Mida rohkem meid tuleb, seda rohkem raha saame kokku!

Vastavalt vanusele on võimalik startida 250m, 1 km ja 5 km pikkusele distantsile. Osalema on oodatud ka kepi-ja tervisekõndijad.

OSALEMIME ON TASUTA JA ILMA AJAVÕTUTA.

KÕIGI OSAVÕTNUTE VAHEL LOOSITAKSE VÄLJA SPONSORITE POOLT VÄLJA PANDUD AUHINNAD!

Registreerimine on kell 09:00-11:45 Kohtla-Järve Kultuurikeskuse juures.

Sotsiaalteenistus

12.04.2017

On välja kuulutatud „Kohtla-Järve Aasta Suurpere“ konkurss

Alates aastast 2016 valitakse meie linnas „Kohtla-Järve Aasta Suurpere“ , mille algatajaks on Linnavolikogu alatine sotsiaalkomisjon. Sellel aastal taotluste esitamise tähtaeg on 2.mai 2017. Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ning tunnustada Kohtla-Järve terveid ja tugevaid suurperekondi ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks. Aasta Suurpere on aunimetus, mis omistatakse ühtsuse ning lasterikkuse au sees hoidmise eest suurperele, kus kasvab vähemalt kolm last. Aunimetusele võivad kandideerida kolme või enama lapsega pered, kelle lapsed on tublid linna elanikud ja kes oma pere kõrvalt on panustanud energiat kogukonna arengusse ning tegutsevad või on tegutsenud aktiivselt linna elus.

Loe lähemalt...

Aasta suurpere taotluse vorm

12.04.2017Kalevi tn 33 hoone demontaaž on lõpetatud. Praegu tegeleb firma alltöövõtja ehitusjäätmete väljaveoga tööstuspargi territooriumile, kus planeeritakse selle kasutamist ehituspuistematerjalina. Pärast ehitusjäätmete väljavedu lammutavad ehitajad hoone vundamendi ning seejärel algab territooriumi rekultiveerimise ja haljastuse etapp. Lepingu järgi peavad tööd olema lõpetatud suve keskpaiku, kuid maapinnast kõrgemal asuva hoone demontaaž lõpetati ettenähtust palju varem. Praegu ennetavad ehitajad graafikut umbes kuu.

Arenguteenistus

12.04.2017Laupäeval, 8. aprillil toimusid Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis IV Kohtla-Järve linna lahtised kyokushinkai karate meistrivõistlused Läti, Leedu, Poola ja Eesti spordiklubide osavõtul. Kokku võistlesid 127 sportlast.

Võistlusi korraldati nii algajatele, kui ka edasijõudnutele, kes võistlesid kumites kyokushinkai karates.

Spordiürituse korraldajaks oli spordiklubi SEIBUN.

Sotsiaalteenistus

12.04.2017

Materjal on seotud Südamekuuga, mida korraldatakse nii terves Eestis kui ka Kohtla-Järvel.

Aprill on südamekuu. Juba 24. aastat on Eestis väga paljud inimesed just aprillis, algselt südamenädala ja eelmisest aastast südamekuu raames, pannud aluse oma südame magusamale elule. Nende aastate jooksul on jagatud igakülgseid teadmisi südamehaiguste riskitegurite kohta, antud  võimalus kontrollida oma südame seisukorda, kaasa lüüa südamesõbralikel liikumispäevadel ja on läbi viidud palju muid kogu rahva südametervist parandavaid tegevusi. Sel aastal on luubi all südame ja suhkru seosed.

Loe lähemalt...

11.04.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. aprilli 2017. a istungil vaadati läbi 17 küsimust. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2017. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine“ ja otsuse „Kinnistu Ahtme mnt 16 võõrandamine avaliku enampakkumise korras“ eelnõud, otsustati jaotada rahalisi vahendeid mittetulundusühingule seltsitegevuseks, kinnitati Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi, Kohtla-Järve lasteaedade Kirju-Mirju ja Buratino põhimäärused ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

10.04.2017Materjal on seotud Südamekuuga, mida korraldatakse nii terves Eestis kui ka Kohtla-Järvel.

Sotsiaalteenistus
Tervisenõukogu

05.04.201710.aprillil kell 16.20 toimub Ahtme Kunstide Koolis loeng ja õpilaste kontsert, mis on pühendatud heliloojatele, kellel on 2016/2017 õppeaastal juubelitähtpäevad.

Olete oodatud!

Sotsiaalteenistus

04.04.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 4. aprilli 2017. a istungil vaadati läbi 23 küsimust. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kalevi tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine“ eelnõu, kinnitati Maleva Põhikooli üürileping ja Ahtme Kunstide Kooli töötajate koosseis ning määrati projekteerimistingimused.

Linnakantselei

03.04.2017Kohtla-Järve ja Pihkva oblastis asuva Puškini Looduskaitseala vahelise koostöölepingu allakirjutamise päeval toimus ka esimene kultuuriüritus. Nimelt esines Puškini Looduskaitseala rahvakunstigrupp Slaavi Põhikooli õpilastele ja õpetajatele.

See ei olnud lihtsalt artistide esinemine kooliõpilastele vaid folkloor-mänguline programm, millest pealtvaatajad võtsid aktiivselt osa. Artistid esitasid mõned laulud lõuna-pihkva murdes, peamiselt aga õpetasid lastele vanu mänge - selliseid, mida võis kakssada aastat tagasi näha rahvapidustustel A.Puškin ise. Otsustades selle järgi kui hasartselt lapsed mängisid, pakkus üritus neile suurt rahuldust.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7

Linnakantselei

31.03.201728. märtsil 2017 allkirjastati Põlevkivimuuseumi Valges Saalis Kohtla-Järve Linnavalitsuse ning föderaalse riigieelarvelise kultuuriasutuse „Riiklik memoriaalne ajaloolis-kirjanduslik ja  loodusmaastikuline Mihhailovskoje A.S. Puškini muuseum-looduskaitseala“ (Puškini looduskaitseala) vaheline koostööleping.

Loe lähemalt...

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7

Linnakantselei


31.03.2017


Terve inimene on tegus inimene!
SÜDAMEKUU 2017
Toimumise aeg: 01.04.2017 – 30.04.2017

Alates 1993. aastast on Eestis tähistatud südamenädalat. Sel aastal aga jagub südametervisele pühendatud tegevusi ja üritusi terveks aprillikuuks. Sel aastal südameterviseteemalised tegevused toimuvad juba 24. korda. Südamekuu korraldajaks on Tervise Arengu Instituut.

Ida-Viru Maavalitsus, Kohtla-Järve Linnavalitsus ja tervisenõukogud kutsuvad Teid koostööle üleriigilise südamekuu korraldamisel ja läbiviimisel 1.04-30.04.2017.

Loe lähemalt...


30.03.2017
Kohtla-Järve Kultuurikeskuses toimus XII Rahvusvaheline laste-ja noorte akadeemilise vokaali konkurss „VIRU OOPER“.

Rahvusvahelisel konkursil osalesid Sankt-Peterburi, Moskva, Kaluga, Sõktõvkari, Iževski ja Arhangelski (Venemaa), Molodetšno (Valgevene), Baku (Ažerbaidžan, Bat-Yam (Iisrael), Narva, Tartu, Tallinna, Narva-Jõesuu ja Kohtla-Järve (Eesti) lauljad.

Loe lähemalt...

  Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7


30.03.2017


Kolmapäeval, 29. märtsil toimunud istungil tunnistati kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. septembri 2011. a määrus nr 95 „Kohtla-Järve Lasteaia Buratino põhimäärus“ ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. septembri 2011. a määrus nr 96 „Kohtla-Järve Lasteaia Kirju-Mirju põhimäärus“. Lähtuvalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. septembri 2015. a  määruse nr 75 „Kohtla-Järve linna põhimäärus“ § 19 lõike 2 punktist 4  kinnitab linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimäärused linnavalitsus.

Seoses Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi struktuuri ja töökorralduse muutmisega tunnistati kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. septembri 2006. a määrus nr 56 „Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi põhimäärus“.

Otsustati lubada Kohtla-Järve Linnavalitsusel võõrandada avaliku enampakkumise korras Illuka vallas Konsu külas asuv Kurtna Noortelaager kinnistu alghinnaga 250 000 eurot.

Teiste küsimuste hulgas otsustati volitada lastekaitseseadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine Kohtla-Järve Linnavalitsusele ning anti Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusolek digiseadmete kasutusrendilepingu sõlmimiseks tähtajaga kuni 4 aastat.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

28.03.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28. märtsi 2017. a istungil vaadati läbi 14 küsimust, millest üks oli lisaküsimus ja üks võeti maha. Teiste küsimuste hulgas otsustati jaotada rahalisi vahendeid mittetulundusühingule seltsitegevuseks, kinnitati Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjoni 2017. a hankeplaan ja väljastati ehitusluba.

Linnakantselei

27.03.2017Kohtla-Järve Noortekeskus tähistas oma 13. aastaseks saamist. Noortekeskust teavad praktiliselt kõik Ahtme noored ja väga paljud teiste linnaosade ning isegi teiste omavalitsuste noored. Siin toimuvad huvitavad üritused, siia võib tulla lihtsalt istuma, suhtlema, teed jooma, mängutoas mängima, samuti võib ennast kirja panna erinevatesse ringidesse. Maleva 49 hoones käivad igapäevaselt aega veetmas kümned noored inimesed .

Kohtla-Järve „Molodjožka“ teeb aktiivset koostööd Eesti erinevate organisatsioonidega, osaleb paljudes projektides ja korraldab noortele õppe- ja huvireise vabariigi erinevatesse nurkadesse.

Sünnipäeva pidas „Molodjožka“ oma traditsioone järgides: olid noored ja täiskasvanud külalised, õnnitlused, mängud ja kostitamine.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7

Linnakantselei

23.03.2017

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XLVI istung toimub 29. märtsil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

23.03.2017Neil päevil toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse fuajees Svetlana Petrova tööde näitus. Autori loomingu eripäraks on lominguliste huvide avarus. Siin on portreesid, natüürmorte, sügavalt autoripäraseid maastikumaale, koopiaid kuulsatest lõuenditest, isegi kõigi reeglite kohaselt loodud ikoon, tõsi, õnnistamata, ning seetõttu võib seda näidata kunstinäitusel.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Linnakantselei

22.03.2017„Kevadine kingitus“ – nii nimetati Kultuurikeskuses linnaelanike jaoks toimunud kontserti. Oma tantsumeisterlikkust näitasid kolm tantsukollektiivi: „Neposedõ“ Tallinnast ning „Radost“ ja „Rütm“ Kohtla-Järvelt.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8

Linnakantselei

21.03.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 21. märtsi 2017. a istungil vaadati läbi 16 küsimust. Teiste küsimuste hulgas otsustati jaotada rahalisi vahendid ujumise algõppeks, kinnitati Kohtla-Järve linna korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise 16. märtsi 2017. a tulemused ja Kohtla-Järve Spordikeskuse üürileping ning väljastati kasutusluba.

Linnakantselei

17.03.2017Märtsi alguses külastasid Kohtla-Järvet jäätmekäitlusvaldkonna ettevõtete juhid ning spetsialistid Peterburist ja Leningradi oblastist. Visiidi raames tutvuti jäätmekäitlusega tegelevate ettevõtetega  Iru elektrijaama jäätmepõletusjaam, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ja Uikala prügila ning kohtuti Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra ning keskkonnakomisjoni liikme Valeri Korbiga, kes tutvustasid külalistele Riigikogu keskkonnakomisjoni tööd ning Eesti keskkonnapoliitika põhimõtteid. Lisaks toimus kohtumine Kohtla-Järve linnajuhtide ning ettevõtte Ekovir esindajaga, mille käigus arutati jäätmekäitlusega seotud küsimusi.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8

Linnakantselei

16.03.2017Käesoleva aasta 21.-25. märtsini toimub Kohtla-Järve Kultuurikeskuses (Keskallee 36)  XII Rahvusvaheline laste ja noorte akadeemilise vokaali konkurss „VIRU OOPER“. Konkursil osalevad noorema vanusegrupi  9-11 a, keskmise 12-14 a ning kahe vanema vanusegrupi  15-17 a ja 18-20 aastased  lauljad.  Konkurss toimub kahes voorus ning rahvusvaheline žürii hindab konkursil osalejate  rahvalaulu, klassikalist teost ning omal valikul valitud teose esitamist. Žürii koosseisus hindavad konkursante  Venemaa teeneline kunstnik, Komi ooperi-ja balletiteatri solist  OLGA SOSNOVSKAYA , pedagoog ja konsertmeister Moskvast SIIRI NIELÄNDER, Arhangelski Pomorski Filarmoonia kontsertmeister OLGA GOLDOBINA, Venemaa teeneline kunstnik,  Arhangelski Pomorski Filarmoonia solist ja Arhangelski Ülikooli vokaalosakonna professor IGOR PERFILJEV, Tallinna Vene Romansi Klubi president ja muusikaline juht EDITA KRILAVICIENE, Moskva oblasti Lõrkarino linna Laste Muusikakooli pedagoog IRINA  ZAITSVA ning juhendab rahvusvahelise žürii tööd Tallinna Vene Romansi Klubi kunstiline juht OLGA BUNDER.

Rahvusvahelisel konkursil osalevad Sankt-Peterburi , Moskva, Kaluga, Sõktõvkari,  Iževski ja  Arhangelski (Venemaa), Molodetšno (Valgevene), Baku (Ažerbaidžan), Riia (Läti),  Bat-Yam (Iisrael), Narva, Tartu, Tallinna, Narva-Jõesuu ja Kohtla-Järve  (Eesti) lauljad.

Kohtla-Järve publik  ja konkursi külalised  saavad näha  viie konkursipäeva jooksul  solistide, duettide ja  ansamblite esinemist.

Rahvusvahelise konkursi  avakontsert  toimub 21. märtsil kell 18:00 ning lõppkontsert  25. märtsil kell 12:00 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses.

XII Rahvusvahelist laste ja noorte akadeemilise vokaali konkurssi toetavad Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Kohtla-Järve Kultuurikeskus, Vene Romansi Klubi  ja Tallinna Kanutiaia Noortemaja.

Sissepääs ava-ja lõppkontserdile on tasuta.

Sotsiaalteenistus


15.03.2017

Hea kodanik!

Kui paljud teist võivad öelda, et on heisanud Eesti riigi lipu?

Eesti riigi üheks sümboliks on Eesti lipp.

Peame riigilippu riigi ja tema kodanikkonna võrdkujuks.

Riigipühadel heisatud lipp näitab üles austust ja armastust oma kodumaa vastu, samas heiskamata riigilipp on võib näidata vastupidist. 24. veebruaril piirkonnas töökohustusi täites ja mööda linnatänavaid liikudes riivas silma, et päeval, mis on üks lipupäevadest, on suuremalt jaolt hoonete lipuhoidikud tühjad.

Mis on juhtunud? Kas tõesti oli lipul minevikus rohkem tähtsust kui praegu, et olevikus riikluse sümbolina sinimustvalget enam välja ei tooda? Praegu kehtiva Eesti lipu seaduse alusel on riigilipu heiskamine vabatahtlik.

Antud päeva linnapilti meenutades loodan, et need vähesed lipud olid üles pandud austusest oma riigi vastu. Siin ei saa mingil juhul rääkida karistuse kartusest, sellega lihtsalt näitate oma suhtumist kõigesse ja kõigisse. Isiklikult lähtun heast tavast ja kutsun ka Teid üles väljendama oma riiklikku või kogukondlikku kuuluvust Eesti lipu välja toomisega lipupäevadel, mida reglementeerib “Eesti lipu seadus”.

Juhan Reisi
K-Järve – Kiviõli KJ
piirkonnavanem

15.03.2017Algab neljanädalane õpilasvahetus. Selleks, et pakkuda noortele reaalset võimalust keeleõppeks ning pikemaajaliste kontaktide loomiseks, on VeniVidiVici Õpilasvahetus koostöös Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga asunud pakkuma 7. – 12. klasside noortele võimalust õppida kevadel (peale kevadvaheaja lõppu) ja sügisest alates tervelt 4 NÄDALAT teise õppekeelega koolis. See tähendab seda, et vene õppekeelega koolis õppival noorel on võimalus asuda õppima eesti õppekeelega kooli ning vastupidi. Selleks, et vahetus annaks noorele võimalikult eheda kogemuse, toimub majutamine vahetusperioodi jooksul võõras perekonnas, kellega on võimalus juba enne vahetuse algust suhtlema hakata.

Loe lähemalt...

14.03.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 14. märtsi 2017. a istungil vaadati läbi 8 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Kinnistu Ahtme mnt 16 võõrandamine avaliku enampakkumise korras“ eelnõu ja võeti vastu määrus „Väärteomenetluse Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimel osalevate ametikohtade kinnitamine“.

Linnakantselei

13.03.2017

Politsei poolt avaldatud statistilise aruande kohaselt vähenes kuritegevuse tase Kohtla-Järvel 2016. aastal 4,5% võrreldes 2015. aastaga. Kui 2015. aastal registreeriti linnas 539 kuritegu, siis 2016. aastal – 515. Täpsemalt saab aruandega tutvuda alljaotuses Politsei info.

Selleks, et korrektselt hinnata kuritegevuse praegust taset Kohtla-Järvel, saab seda võrrelda Ida-Virumaa ja kogu Eesti keskmiste andmetega.

Nagu aruandest nähtub registreeriti Ida-Viru maakonnas 2016. aastal 27 kuritegu 1 000 elaniku kohta, Kohtla-Järvel aga registreeriti aasta jooksul 14 kuritegu 1 000 elaniku kohta. Tähendab meie linnas on kuritegevus tunduvalt väiksem kui maakonnas keskmiselt.

Justiitsministeerium avaldas 8 märtsil 2016. aasta kuritegevuse andmed kogu Eesti kohta. Keskmiselt pandi 2016. aastal Eestis toime 22 kuritegu, Kohtla-Järvel, nagu ülal mainitud – 14.

Linnakantselei

10.03.2017Kolmapäevall, 9. märtsil toimus Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis traditsiooniline koolinoorte X regionaalprojekt „REID SPORDIMAAILMA“. Projekti eesmärkideks oli tervislikke eluviiside propageerimine Ida-Virumaa kooliõpilaste seas, võistluste kaudu laste võimete ja oskuste hindamine ning kontaktide arendamine Ida-Virumaa koolide ja kehalise kasvatuse õpetajate seas.

Projektis osalesid 5.-6.klasside õpilased Narva, Jõhvi, Sillamäe ja Kohtla-Järve koolidest. Spordiürituse raames korraldati 11 teatevõistlust. Need olid jooksuvõistlused, hüpped ning kombineeritud teatevõistlused.

Avamisel tervitas koolisportlasi Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse abilinnapea pr Niina Aleksejeva.

Üldkokkuvõttes saavutas esimese koha Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi võistkond, II koha – Kohtla-Järve Maleva Põhikooli võistkond ning kolmandaks tulid Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi koolisportlased.

Spordiürituse korraldajateks olid Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega.

Võistluste korraldamisele aitasid kaasa Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp, Ida-Virumaa Spordiliit ja Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10, Foto 11, Foto 12, Foto 13

Foto: Igor Parv

Sotsiaalteenistus

07.03.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 7. märtsi 2017. a istungil vaadati läbi 28 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli põhimäärus ja üürileping, Ahtme Klubi töötajate koosseis, sotsiaaltoetuste piirmäärad ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

07.03.2017

Kohtla-Järve linna valimiskomisjon taastas linnavolikogu liikme Nikolai Petrovitši volitused tema avalduse alusel ja lõpetas linnavolikogu asendusliikme Jaanek Pahka volitused.

Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees


06.03.2017
28. veebruaril külastas Peterburi teatri "Subbota" direktor Andrei Lobanov Kohtla-Järve linna ning kohtus linnajuhtide ning kultuurikeskuse esindajaga, et arutada võimalikke koostööplaane. Kohtumise käigus saavutati esialgne kokkulepe teatri „Subbota“ külalisetenduse korraldamiseks Kohtla-Järve linnas ning arutleti võimaluste üle organiseerida koreograafia ning näitlemise meisterklasse Kohtla-Järve loomingukollektiividele.

Foto 1, Foto 2

Linnakantselei


03.03.2017


Tervise Arengu Instituut alustas eelmisel aastal tervisekuude traditsiooni ning jätkab sellega ka tänavu. Tervisekuud on mõeldud eelkõige tööandjatele, et pakkuda neile inspiratsiooni töökohal terviseteemade käsitlemiseks ning töötajate tervisesse panustamiseks.

Loe lähemalt...

03.03.2017Algas tühja üheksakordse hoone, aadressil Kalevi 33, lammutamise teine etapp. Esimesel etapil koristati ja veeti välja hoone puust elemendid. Nüüd lammutatakse hoone seinad, vaheseinad ja vahelaed.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

01.03.2017

Päästeamet alustab märtsikuus Kohtla-Järve elanike nõustamist nende kodudes tuleohutuse teemal. Tasuta kodunõustamist saab igaüks tellida, helistades päästeala infotelefonile 1524 alates 1. märtsist.

Loe lähemalt...

01.03.2017Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte 1.-3.klasside Dumle rahvastepallivõistlused. Tütarlaste turniiril saavutas 1 koha Ahtme Gümnaasiumi võistkond, 2 koha – Maleva Põhikooli võistkond ja kolmandaks tulid Tammiku Põhikooli tüdrukud.

Poeglaste turniiri võitjaks tuli Tammiku Põhikooli võistkond, 2 koha saavutas Ahtme Gümnaasiumi võistkond ja 3 koha said Kesklinna Põhikooli koolisportlased.

Neljapäeval, 2. märtsil korraldatakse Jõhvi Spordikeskuses Ida- ja Lääne Virumaa piirkonna rahvastepalli finaalvõistlused, kus Kohtla-Järve linna esindavad kaks parimat tütar- ja poeglaste võistkonda.

Foto: Vladlena Vassiljeva

Sotsiaalteenistus

01.03.2017Stuudio-töökoda „Algus“ sai 25-aastaseks. Juubeli puhul avati kunstigalerii Valges Saalis stuudios osalejate tööde näitus. Stuudio “Algus” omapära seisneb selles, et seal tegelevad nii lapsed kui täiskasvanud kujutava kunsti armastajad. Ja praegugi, nagu ka 25 aastat tagasi juhib stuudiot kunstnik Ljubov Medvedtšikova.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Linnakantselei

01.03.2017

Veebruarikuu Kohtla-Järve Linnavolikogu istung toimus 22. veebruaril. Istungit juhatas volikogu esimees Riina Ivanova. Päevakorras oli 12 punkti.

Toimunud istungil andis Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna büroojuht Alvine Loide ülevaate Kohtla-Järve linnast kui majanduspiirkonnast.

Tunnistati kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. aprilli 2011. a määrus nr 81 „Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli põhimäärus“. Lähtuvalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. märtsi 2014. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide põhimääruste kehtestamise kord“ § 3 lõikest 2 kehtestatakse kooli põhimäärus linnavalitsuse määrusega.

Täiendati Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. jaanuari 2015. a määrust nr 54 „Kohtla-Järve linna koolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja toitlustamise korraldamise kord“.

Võeti vatsu määrus nr 140 „Projektides osalemise kord”, mis reguleerib Kohtla-Järve Linnavalitsuse ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavate asutuste tegevust projektide algatamisel, projektides osalemisel ja projektide finantseerimisel.

Otsustati osaleda meetme „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine“ projektides „Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill energiatõhususe parandamine“ ja „Kohtla-Järve lasteaia Karuke energiatõhususe parandamine“.

Võeti vastu Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2016. a eelarve.

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Svetlana Skorobogatova, hariduse- ja kultuurikomisjoni esimees Valentina Kutuzova, majanduskomisjoni esimees Viktoria Tsventarnaja ja sotsiaalkomisjoni esimees Irina Putkonen esitasid aruanded komisjonide tööst.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

01.03.2017
 
Kohtla-Järve linna valimiskomisjon peatas linnavolikogu liikme Nikolai Petrovitši volitused 28.02.2017.a teate nr 2-5.21/531 alusel ja määras linnavolikogu liikmeks asendusliikme Jaanek Pahka.
 
Anna Generalova
Linna valimiskomisjoni esimees

28.02.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28. veebruari 2017. a istungil vaadati läbi 18 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Noortekeskuse üürileping, XII Rahvusvahelise laste ja noorte akadeemilise vokaali konkursi osalemistasu ja Oru pargi katastriüksuse piirid.

Linnakantselei

28.02.2017Ahtme kunstidekoolis toimus kammermuusika paev.

Foto 1, Foto 2, Foto 3

Sotsiaalteenistus

27.02.2017

Põlevkivimuuseumi Valges Saalis toimuvad Vene Muuseumi Virtuaalse Filiaali loengud:

* 4. märtsil kell 12.00
* 9. märtsil kell 11.00 videolt online-loeng

Olete oodatud !

Foto 1, Foto 2

Sotsiaalteenistus

23.02.2017Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Ahtme mnt kergliiklustee rajamine“ taotluse.

Projekti kogumaksumus on 239 169,60 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 15 % ehk 35 875,44 eurot. Projekti eelarvest 203 294,16 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav linnaliste piirkondade arendamise meede.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 23.01.- 30.11.2017. a.

Projekti eesmärgiks on 1,3 km pikkuse kergliiklustee ehitamine, mille tulemusena ühendatakse Ahtme linnaosa asumid kergliiklustee võrgustikega.

Arenguteenistus

23.02.2017Kohtla-Järve Kultuurikeskuses toimus pidulik vastuvõtt Eesti Vabariigi Iseseisvuspäeva auks. Vastuvõtu organiseerisid Kohtla-Järve Linnavolikogu ja linnavalitsus.

Õhtu algas linna loominguliste kollektiivide väikese piduliku kontserdiga. Riigikogu liige Valeri Korb pöördus osalejate poole tervituskõnega. Seejärel andsid volikogu esimees Riina Ivanova ja abilinnapea Deniss Veršinin asutuste ja ettevõtete töötajatele üle Kohtla-Järve omavalitsuse tänukirjad.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

22.02.2017
22.02.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimus tööalane nõupidamine koos firma Zoroaster, mis tegeleb Järve linnaosa spordi- ja tervisekeskuse projekti koostamisega, esindajatega.

Hoone saab olema kumera vormiga nagu kilpkonna kilp, mille alla paigutatakse bassein ja mängusaalid. Projekteerija tegi ettepaneku kasutada kupli kattematerjalina vaske.

Nõupidamisel otsustati tennisesaali mõõtmed. Saalis hakkab olema üks suur tenniseväljak ja kolm treeningmõõtmetega väljakut.

Tulevase keskuse kohas kasvab praegu puu. See jäetakse alles, see tähendab, et puu jääb hoone sisemusse. Hoone alla alates Järveküla teelt tehakse tee, mis lubab maja nr 44 poolt minna otse Koolinoorte Loomemaja ja Kultuurikeskuse juurde. Parkimiskohad keskuse juures on ette nähtud hoone keldrikorrusele ning hoone ümber.

Arenguteenistus


21.02.2017

Selgusid Tallinnas toimunud robotivõistluse Robotex 2016 võitjad. Robotexil osales ka Kohtla-Järve lasteaia Tareke laste võistkond. Tarekese lastel läks hästi: robotite meisterdamiskonkursil lasteaedade kategoorias, kuhu esitati 99 tööd, sai 2. koha Arseni Orlov  ja 3. koha Danika Bostan. Laste juhendaja lasteaias on eesti keele õpetaja Tatjana Šaranova.

Auhinnad jõudsid lasteaeda hiljuti ja anti lastele üle lasteaias Tareke korraldatud tänuüritusel, kuhu olid palutud kõik Robotexil osalenud lapsed ja nende vanemad. Kõikidele osalenud lastele olid Robotexi poolt kingitused, suuremad auhinnad ootasid 2. ja 3. koha saanud Arsenit ja Danikat. 

Lasteaia direktor Ene Kruzman: „Lastele meeldib robootika, see on laste jaoks põnev, muidugi on suur roll õpetajal, kes peab oskama lapsi juhendada nende vanust arvestades.

Oleme kirjutanud projekte, mille kaudu saime lasteaiale lastepäraseid ja arendavaid roboteid, mida kasutame igapäevastes õppetegevustes. Lastel on huvitav ja ka õpetajatel on soov kasutada kaasaegseid õppevahendeid, selleks on nad läbinud ka koolitusi.
 
Õnnitleme Arsenit ja Danikat edu puhul Robotexil, nende vanemaid ja õpetajaid, kes toetasid ja juhendasid lapsi.

+ Foto 1, Foto 2
 
Sotsiaalteenistus

21.02.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 21. veebruari 2017. a istungil vaadati läbi 27 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja rendileping, väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusload ning anti taksoveoluba, sõidukaart ja sõidukijuhi teenindajakaardid.

Linnakantselei

20.02.2017

Tähistame Vastlapäeva!

25.veebruaril  kell 12.00 Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja kutsub kõiki linna elanikke traditsioonilisele Talve ärasaatmise peole. Pidu toimub Loomemaja territooriumil Kohtla-Järvel, Keskallee 31.

Peo kavas:
1.Osalevad  Loomemaja ja Kultuurikeskuse kollektiivid, samuti Linnaorkester.
2.Maslenitsa lõbustused:
*pannkookide oksjon
*mängud,atraktsioonid ja auhinnad
*laste mänguväljakud.
*sõit hobustega ja  ATV-dega (tasuline)
*Maslenitsa kuju põletamine

Teid ootavad kuum tee ja pannkoogid. Töötavad müügitelgid.

Ootame kõiki peole !

Sotsiaalteenistus

17.02.20171. märtsil 2017.a „Soorita heategu – päästa elu!“ kampaania raames toimub Kohtla-Järve  Vene Gümnaasiumis (Järveküla tee 39, Kohtla-Järve)  doonoripäev. Ida-Viru Keskhaigla verekeskuse esindajad  on valmis vastama doonorlust puudutavatele küsimustele. Kõigil soovijatel on võimalus teha heategu ja verd anda.

Tervisenõukogu

17.02.2017

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et lekke otsingute läbiviimise tõttu on 21.02.2017 ajavahemikul kella 00.00 kuni 05.00 
vesi välja lülitatud:

Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa (s.h. Iidla, Puru ja Tammiku
mikrorajoon) kõigis majades;
ja Jõhvi valla  (s.h Tammiku alevik, Pajualuse, Puru  ja Kahula külade kõigis majades).

Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast.

16.02.2017

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XLV istung toimub 22. veebruaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

16.02.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus viis läbi konkursi leidmaks firmat Sompa endise koolihoone lammutustööde teostamiseks. Pärast osalejate taotlustega ümbrikute avamist tunnistati parimaks pakkumuseks firma Värimal pakkumus.
Endise koolihoone lammutustööd lähevad linnale maksma 36 tuhat eurot. Loodame, et lammutustööd lõpetatakse enne suve algust.

Majandusteenistus

16.02.2017


Põlevkivimuuseumi Valges Saalis  21.veebruaril kell  16.00 toimub  Ahtme klubi stuudio-töökoja «Algus» 25.-nda juubeli näituse «Veerandsajandi inspiratsioon» avamine.

Stuudio-töökoda «Algus» töötab tegusalt Ljubov Medvedchikova juhendamisel juba 25 aastat. Stuudios osalevad  5 kuni 13 aastased lapsed  ja samuti  täiskasvanud. Siin on tõeliselt loov õhkkond, sest igaüks saab väljendada end maali või käsitöö kaudu, kasutades erinevaid meetodeid ja tehnikaid. Lapsed, kes on hakanud armastama kujutavat kunsti, arendavad hea meelega oma teadmisi edasi, astudes Ahtme Kunstide kooli.

Täiskasvanud aga leiavad siit väljundi, sest ainult siin nad on eemal kõikidest elu probleemidest ja süvenevad täiesti kunstimaailma.

Sotsiaalteenistus 

15.02.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 14. veebruari 2017. a istungil vaadati läbi 49 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati eelarve artiklite lõikes, jaotati rahalisi vahendeid seltsitegevuseks Mittetulundusühingule Kohtla-Järve Veteranide ja Pensionäride Sõpruskond, kuulutati välja korteriomandite võõrandamise 16. märtsi 2017. a avalik enampakkumine Kohtla-Järve linnas, väljastati ehitusluba ja kasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

15.02.201714.02.2017

Kohtla-Järve 2017. aasta eelarves on spordi finantseerimiseks ette nähtud 375 880 eurot, kusjuures see summa ei sisalda linna spordirajatiste finantseerimist. 2016. aastal olid taolised kulud natuke väiksemad – 359 158 eurot. Dotatsioon suurenes 16 722 euro võrra.

Noortespordi doteerimine toimus 2016. aastal uute reeglite järgi, informatsiooni süsteemi abil. Kokku said dotatsiooni 1 1 657 last vanuses 5 kuni 19 aastat kaasaarvatud.

Rahalisi vahendeid suunati 29 spordiklubi (325 000 eurot) doteerimiseks, erinevate spordivõistluste läbiviimiseks (25 000 eurot) ja meie sportlaste osalemiseks vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel (25 880 eurot). Täpsemalt saab klubide ja tegevsportlaste hulgaga (ilma linnas korraldatavate võistluste ja väljaspool linna toimuvatel võistlustel meie sportlaste osalemise kuludeta) tutvuda lisatud tabelis.

Lisa

Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjon

13.02.2017Ühiskonnaõpetuse tundide raames ning Iseseisvuspäeva eel Kohtla-Järve Linnavalitsus viib läbi avatud tunnid vanemate klasside õpilastele. Eelmisel nädalal linnavalitsuse Volikogu saali tulid Kesklinna Põhikooli õpilased (9A ja 9B klass). Nende ees esinesid hariduse spetsialistid ja abilinnapea Niina Aleksejeva, kes rääkis Linnavolikogu ja Linnavalitsuse struktuurist ja tööst. Tundide lõpus oli korraldatud viktoriin, kus õpilased näitasid oma teadmised linna ajaloost, sümboolikast, poliitilisest elust ja kohaliku omavalitsuse struktuurist.

Selliste kohtumistundide läbiviimine on saanud heaks traditsiooniks, mis kestab juba aastaid. Tundidest võtavad osa linna koolide 4.-12.klasside õpilased.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Sotsiaalteenistus

10.02.2017Laupäeval, 4. veebruaril 2017 toimus Kohtla-Järve Kultuurikeskuses Veliki Novgorodi tantsukollektiivi Junost ning Kohtla-Järve tantsukollektiivi Rütm ühiskontsert. Kontsertsaal oli rahvast täis ning kuulajad võtsid soojalt vastu nii külalised kui ka kohalikud tantsijad, kes näitasid laval oma meisterlikkust.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7

Linnakantselei

09.02.20172017. aasta veebruari alguses külastas Kohtla-Järve delegatsioon partnerlinna Veliki Novgorodi. Visiidist võttis osa ka Riigikogu liige Valeri Korb. Kohtla-Järve esindajad külastasid Veliki Novgorodi spordikeskust, mis hõlmab endas jäähalli, basseini ja mängusaale. Lisaks sellele tutvustati külalistele ka teist objekti, linna uhkust – ehitusjärgus kooli 1200 õpilasele uues mikrorajoonis, mis avab oma uksed 2017. aasta septembris. Visiidi vältel toimus Veliki Novgorodi linnapea Yuri Bobryshevi vastuvõtt, mille käigus arutati ellu viidud ühisprojektide üle ning kavandati plaane lähiajaks. Kohtumisest võtsid osa linnapea asetäitjad ning administratsiooni töötajad. Lisaks ametlikule programmile oli Kohtla-Järve esindajatele organiseeritud Novgorodi kremli ning Granovitaja Palata külastus.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Linnakantselei

08.02.2017Kohtla-Järve Linnakantselei kabinetis võib näha pitsateid täis kasti. Need on oma aja ära elanud pitsatid, mida enam ei kasutata ning mis lähevad hävitamisele. Sellist vanadest pitsatitest vabanemise „aktsiooni“ viime me läbi igal aastal. Asi on selles, et erinevalt endistest aegadest on pitsatite kasutamine asjaajamises märgatavalt vähenenud.

Paljud organisatsioonid ei kasuta enam pitsateid, kuna nende dokumentide vormistamiseks piisab volitatud isiku isiklikust allkirjast. Kuid seejuures ei saa öelda, et pitsatid kaovad üldse kasutusest. Tähtsamad riiklikul ja munitsipaaltasemel dokumendid vormistatakse endiselt paberkandjal ja need vajavad vastavaid pitsateid.

Linnakantselei

07.02.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 7. veebruari 2017. a istungil vaadati läbi 23 küsimust, millest viis olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu põhimäärus, Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli ja Tammiku Põhikooli üürilepingud ning määrati Ahtme linnaosas Tabori tänaval maaüksustele koha-aadressid.

Linnakantselei

06.02.2017

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et veelekke otsingute läbiviimise tõttu on  08.02.2017.a  ajavahemikul kella 00.00-05.00 vesi välja lülitatud Kohtla-Järve linna, Järve linnaosa kõikides majades.

Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast.

03.02.2017


Kohtla-Järve Valge Saali kunstigaleriis avati fotonäitus, mille autoriks on Ida-Virumaal tuntud inimene, kaevur, giid, meie regiooni hea tundja ja armastaja, mineraalide kollektsionäär ja fotograaf Enn Käiss. Näitus jutustab Kirde Eestist.

Põgusast pilguheitmisest ekspositsioonile on küllalt, et taibata -  nende tööde autor armastab ja tunneb meie maad suurepäraselt. Kaunis loodus, rannikumaastikud, metsad ja põllud, puud ja lilled – see ongi see, mida ta kõige sagedamini näitab vaatajale. Armastus looduse vastu ei sega sama imeliselt näitamast ka tööstuslikke maastikke.  Tema loomingus ei ole loodus ja tööstus vastuolus, neid näidatakse kui  maailma harmoneeruvaid osi.

Näitus on pühendatud Enn Käissi 70-dale juubelile. Selle avamisele tulid autori sõbrad, et õnnitleda autorit ning imetleda tema töid. 

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Linnakantselei

03.02.2017

Kohtla-Järve lasteaia Tareke rühm „Karikakrad“ võitsid Ampsiku tantsuvõistluse, kus auhinnaks oli Eesti Rahva Muuseumi külastus ja kotitäis muid auhindu. 

Tervislikule toitumisele ja liikumisele pannakse alus koolieelses eas.
Hiljuti sai internetist lugeda, et laste sõber Ampsik on selgeks saanud uue lemmiktantsu ja soovib seda nüüd usinalt ka kõigile teistele õpetada. Ampsik, kes on alati tervislikku toitu austanud, kutsus kõiki osalema oma uues kampaanias – õpi sõpradega tants selgeks, jaga seda ka teistega ja võida auhindu!


Loe lähemalt...

02.02.2017


Jaanuari lõpus  toimus Koolinoorte Loomemajas juba XX festival „Meid sidus muusika”.Festival ise sai alguse 1996.a. kitarrimuusika õhtust, millel osalesid linna koolide õpilased.Tänaseks on kasvanud festival maakondlikuks ürituseks ja 28.jaanuaril oli laval juba 14 kollektiivi – lauljad ja pillimängijad, kelle esituses võis kuulda žanriliselt väga erinevat muusikat.

Traditsiooniliselt süütasid festivali uustulnukad – Järve Vene Gümnaasiumi lauljad - headuse, rõõmu, rahu ja sõpruse märgiks küünlad.

Festivali avasid vilistlased  M. Shavkun ja O.Shupan lauluringist „Takt” ( õpetaja G.Orlenko) lauluga „Ja taas oleme me laval”.

Loe lähemalt...


+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5


02.02.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et Keskkonnainspektsiooni  tellimisel teostas Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Kohtla-Järve linna Järve linnaosa piirkonnas uuringu "Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine Kohtla-Järve linnas Järve linnaosa piirkonnas", ajavahemikul 01.07.2015. a - 31.07.2016. a .

 Antud uuringu avalik tutvustus toimub 08.02.2017. a kell 11:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses (Kohtla-Järve, Keskallee 19) volikogu saalis, oodatud on kõik asjast huvitatud linnaelanikud. 


01.02.2017


Homme, 2. veebruaril möödub Tartu rahulepingu sõlmimisest 97 aastat ning aastapäeva puhul on Eestis lipupäev. Sõlmitud rahuleping vormistas Eesti täieliku võidu Vabadussõjas ning oli noore riigi esimeseks suureks saavutuseks diplomaatias. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja omavalistusasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lipu võivad heisata ka kõik teised.

Lipupäeval palume teil ehtida ametiasutuste hooned Eesti lippudega, see tähendab, et heisake Eesti lipud teie asutuste kõikidesse tühjana seisvatesse lipumastidesse ning -vardahoidjatesse. Lipud heisatakse päikesetõusul ja langetatakse päikeseloojangul. Kui lippu ei langetata, tuleb lipp pimedal ajal valgustada. 
Küsimuste tekkimisel võtke palun ühendust Riigikantseleiga.

Gert Uiboaed 

Riigikantselei sümboolikanõunik

01.02.2017

Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte 6.-7. ja 8.-9. klasside noormeeste saalijalgpallivõistlused. Klassirühmas 6.-7.kl. saavutas esimese koha Maleva Põhikooli võistkond, teiseks tuli Kesklinna Põhikooli poeglaste võistkond ning kolmanda koha saavutasid Ahtme Gümnaasiumi koolisportlased.

Kaks päeva toimunud 8.-9.klasside saalijalgpalliturniiril saavutas esimese koha Maleva Põhikooli võistkond, teise – Tammku Põhikooli võistkond ning kolmandaks tulid Kesklinna Põhikooli jalgpallurid.

Jalgpalliturniire korraldas Jalgpalliklubi FC Järve, kohtunikud Andrei Škaleta ja Roman Kožuhovski.

Sotsiaalteenistus

01.02.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 31. jaanuari 2017. a istungil vaadati läbi 21 küsimust. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Projektides osalemise kord“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud ja väljastati kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei


30.01.2017
Ahtme Klubi loomingulised kollektiivid esinesid hiljuti kontserdiga Kohtla-Järve linna Oru linnaosas. Nad näitasid Oru Klubis täisprogrammi, mis koosnes 29 tantsu- ja laulunumbrist. Vaatajate sõnul oli kontsert suurepärane.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

Linnakantselei

26.01.2017

Hiljuti korraldas Rakveres tegutsev Viru Instituut lasteaedade lastele joonistusvõistluse „Virumaal on vahva“. Lapsed joonistasid oma tegevusi, kodukoha loodust ja vaatamisväärsusi, aga ka rahvariietes lapsi. 
Joonistusvõistluse parimate tööde seast valiti välja üks, mis kaunistab Viru Instituudi poolt lasteaedade õpetajate jaoks välja antud õppematerjalide kogumiku esikaant. Kogumiku esikaanele valiti Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill lapse Kevin Belozubi joonistus.

Kevini õpetaja lasteaias Rukkilill Liina Oja rääkis, kuidas võidutöö valmis: „Kevinile meeldib väga joonistada, ta läheneb joonistamisele loovalt, tema joonistused on omapärased ja huvitavad. Enne joonistamist vestlesime lastega Eestist ja Ida-Virumaast, vaatasime looduspilte. Kevinil tuli välja selline huvitav töö, mille otsustasime saata konkursile.“

Kevin ise rääkis, et joonistades meenutas ta, kuidas ta käis oma emaga rannas jalutamas ja leidis südamekujulise kivi, rannas oli ka palju ilusaid linde, suured kivid ja lained.

Kevini tore joonistus jõuab õppematerjalide kogumiku esikaanel kõikidesse lasteaedadesse. + Foto 1, Foto 2

Fotodel Kevin Belozub koos õpetaja Liina Ojaga, Kevini joonistus.

Sotsiaalteenistus

26.01.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 24. jaanuari 2017. a istungil vaadati läbi 21 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi üürilepingud, määrati Ahtme linnaosas haljasaladele koha-aadressid ning määrati projekteerimistingimused.

Linnakantselei

26.01.2017

Väljakuulutatud avaliku konkurssi „Korrakaitseametnik“ konkursil kandideerimiseks pikendati konkursikomisjoni otsuse alusel dokumentide esitamise tähtaega 14 kalendripäeva võrra. Uueks dokumentide esitamise tähtajaks määrati 9. veebruar 2017. a  (mis on kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Loe lähemalt...

25.01.2017

Pärast osalist lume sulamist Kohtla-Järve pargis ilmnes, et tiigi kaldal asuv puidust tee on rikutud. Selle põhjustasid firma N&V poolt teostatud tööd. Linnavalitsus koos firma esindajatega arutasid probleemi ning jõudsid kokkuleppele, et tee vajab taastamist esialgsel kujul. Praegu on raske prognoosida, millal tööd ette võetakse ja kui palju need maksma lähevad, kuna kogu lumi pole veel ära sulanud. Kulud tee taastamiseks võtab enda kanda firma N&V.

+ Foto 1, Foto 2

Majandusteenistus

25.01.2017

Teadaanne


Kohtla-Järve Linnavolikogu XLIV istung toimub 31. jaanuaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

24.01.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus viib läbi konkursi staadioni „Keemik“ rekostrueerimise projekti väljatöötamiseks, samuti Järve Vene Gümnaasiumi kõrval asuva jalgpallistaadioni projekteerimiseks. Konkursi tulemuste kindlakstegemine on määratud 30.jaanuariks.Staadioni „Keemik“ jalgpalliväljak säilitab pärast rekonstrueerimist naturaalse katte. Renoveeritakse jooksurajad, tribüünid ja tribüünialused ruumid. Spordi tänav 4 asuv adminiatratiivhoone kohandatakse sportlaste hotelli jaoks.Järve Vene Gümnaasiumi kõrval asuvale staadionile tulevad uued rajatised ja kunstkate.EAS-ga kooskõlastatud nende spordirajatiste rekonstrueerimise ja ehituse projekti kogumaksusmus ületab poolteist miljonit eurot. Kohtla-Järve omafinantseeringu osa on 15%.

Arenguteenistus

17.01.2017Nädalavahetusel toimus Kohtla-Järve Spordikeskuses kaks suurejoonelist maadlusvõistlust: XXXVII Avo Talpase mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses ja vabamaadluse noortesarja „NUBLUST NABIKS“ I etapp.

Avo Talpase mälestusvõistlustel kreeka-rooma maadluses osalesid Leedu, Läti, Ukraina ja Eesti spordiklubide maadlejad. Kokku 101 sportlast. Eesti maadlejad saavutasid seitse esimest kohta, viis kadettide klassis ja kaks esimest kohta täiskasvanute klassis.

Parimad kadettid: EKKE KÕU LEITHAM kehakaalus kuni 42 kg spordiklubist Korrus3; KRISTJAN VODOLAXTÕENKO kehakaalus kuni 54 kg spordiklubist Juhan; EDVIN KIN kehakaalus kuni 63 kg spordiklubist Nelson; AHTO LEITHAM kehakaalus kuni 76 kg spordiklubist Korrus3 ja GEORG KOVZAROV kehakaalus kuni 100 kg spordiklubist Aberg. Täiskasvanute klassis tulid esikohale HELARI MÄGISALU kehakaalus kuni 59 kg Vändrast ja URMIS VEIMANN kehakaalus kuni 98 kg spordiklubist Juhan.

AvoTalpase mälestusvõistlustel kreeka-rooma maadluses kehakaalus kuni 85 kg saavutas esimese koha maadleja Martjunas Nemtsevitšjus Leedu linnast Panevežis.

Noorte seeriavõistluse „NUBLUST NABIKS“ I etapil osales 125 vabamaadlejat.

Rahvusvahelist võistlust korraldas Kohtla-Järve Spordiselts KALEV koostöös Eesti Maadlusliidu ja spordiklubiga aKuldkaru.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Sotsiaalteenistus

16.01.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 16. jaanuari 2017. a istungil vaadati läbi 44 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile teisele lugemisele määruse „Kohtla-Järve linna 2017. aasta eelarve kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli teenistusliku järelevalve õiend ning Kohtla-Järve Spordikeskuse, Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli ja Kohtla-Järve Maleva Põhikooli üürilepingud, eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

12.01.2017Kohtla-Järve Kultuurikeskuses toimub huvitav nukuriiete näitus. Nelikümmend nukku demonstreerivad sellel aristokraatlikke õhtutualette. Riiete mudelite autoriks on meie linna elanik Natalja Medvedjeva.

Nukkude riideid hakkas ta õmblema 2002. aastal pärast pensionile minekut. Mudelid mõtleb ta välja ise ajakirju kasutamata. On proovinud õmmelda nukkudele ka kaasaegseid rõivaid, kuid tulemus ei meeldinud talle. Luua aga pikki luksuslikke kleite, mis muudavad nukud printsessideks – see on tema jaoks huvitav ja tulemus on effektne.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5>

12.01.2017

18. jaanuaril 2017 toimub Valges Saalis Venemaa Riikliku Ermitaaži kunstiteadlase Mikhail Meshalkini loeng teemal «Zolotoi vek Ekateriny II»

11.01.2017Algasid Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Kalevi,33 asuva tühja hoone lammutustööd. Tööd on planeeritud läbi viia nelja kuu jooksul. Territoorium, kus hoone praegu asub, kaetakse mullaga ning sinna istutatakse muru.

Suure hoone lammutustöid ei ole võimalik läbi viia ilma tolmu, mustuse ja mürata. Linnavalitsus palub elanikel suhtuda mõistmisega ajutistesse ebamugavustesse.

Palume vanematel hoiatada oma lapsi, et nad ei prooviks ronida üle piirete lammutusväljakule.

Hoone lammutuse kogumaksumuseks kujuneb umbes 180 tuhat eurot, millest linna omaosalus on 120 tuhat eurot ja 60 tuhat eurot eraldab KredEx.

Arenguteenistus

10.01.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 10. jaanuari 2017. a istungil vaadati läbi 16 küsimust. Teiste küsimuste hulgas eraldati rahalisi vahendeid spordiürituste läbiviimiseks ning kinnitati Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi, Järve Vene Gümnaasiumi ja Ahtme Gümnaasiumi arengukavad aastateks 2017-2019.

Linnakantselei

09.01.2016Valge Saali galeriis toimus Kohtla-Järve 2016. aasta parimate sportlaste pidulik vastuvõtt. Linnavolikogu alatise noorsoo- ja spordikomisjoni ning linnavalitsuse spordikomisjoni otsusega tunnistati 2016. aasta parimateks alljärgnevad sportlased.

Parim sportlane – poksiklubi „Järve Boksing“ esindaja Kirill Serikov.

Parim naissportlane – kergejõustikuklubi “Atleetika” esindaja Anna Tipukina.

Parim noor meessportlane – klubi “Atleetika” kergejõustiklane Deniss Šalkauskas.

Parim noor naissportlane – spordiklubi “Fööniks” esindaja, võimleja Varvara Mihhaljeva.

Parim veteransportlane – kergejõustikuklubi”Atleetika” esindaja Andrei Morozov.

Sportlasi tervitas Riigikogu liige Valeri Korb. Tänukirjad parimatele sportlastele andsid üle linnapea Ljudmila Jantšenko ja abilinnapea Niina Aleksejeva.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10

Linnakantselei

03.01.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et Kohtla Vallavalitsus korraldab Kukruse aherainemäe ümberpaigaldamiseks   asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku arutelu 06.01.2017. a algusega kell 17:00 Kukruse mõisas, Kukruse külas, Kohtla vallas.

Lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kavatsuste dokumentidega on võimalik tutvuda Kohtla Vallavalitsuses (Järve küla 2-10) tööajal ning Kohtla valla koduleheküljel www.kohtlavv.ee .


Arhiiv 2016, Arhiiv